1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Unga kvinnor tror sig inte kunna

Fler än var tredje ung kvinna har ett jobb där kraven upplevs som högre än de egna kunskaperna. - Det var det mest överraskande resultatet, säger professor Gunnar Aronsson, mångårig expert på arbetslivsförhållanden. Hur mår svenskarna på jobbet?(TT)
Publicerad 2 oktober 2018

Hur mår svenskarna på jobbet? Det är dags för Arbetsmiljöverket att återigen redovisa den stora undersökningen om förhållandena på våra arbetsplatser.

Trots många brister, i form av stress, fysiskt dåliga arbetsförhållanden, trakasserier med mera, så mår svensken trots allt ganska bra på jobbet. Sju av tio tycker att de har ett intressant och stimulerande jobb att gå till, en andel som stigit svagt de senaste åren.

Oklar förväntan

Men många känner att jobbet är svårt att hantera, speciellt unga kvinnor upplever det så. 35 procent av kvinnorna under 29 år och 30 procent av de unga männen anser att arbetskraven är högre än de kunskaper de besitter - en andel som ökat betydligt sedan förra undersökningen 2015.

Det kan ha flera orsaker, men det allt mer gränslösa arbetet kan var en betydande faktor - något som kan skapa stress.

””
””

Att unga kvinnor i större utsträckning känner så kan, precis som ofta i skolan, bero på att de generellt ställer högre krav på sig själva än män, trots att kvinnor numer har mer utbildning i ryggen, funderar Aronsson.

Sextrakasserier

För första gången har Arbetsmiljöverket i sin stora undersökning delat upp svaren på fast och tidsbegränsat anställda. Föga förvånande upplever de senare i större utsträckning oro kring sin anställning och har oftare enformiga arbetsuppgifter. De tidsbegränsat anställda kvinnorna upplever också i dubbelt så hög utsträckning att de blivit sexuellt trakasserade på jobbet.

Totalt sett svarar nästan var tredje kvinna i åldern 16-29 år att de blivit sexuellt trakasserad någon de senaste tolv månaderna.

””

Men siffran är relativt konstant och har inte ökat som en följd av metoo-rörelsen, enligt Klevestedt.

TT