1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Skadeståndsskydd för visselblåsare

En visselblåsare som får kicken ska kunna få skadestånd. Det är innebörden av regeringens förslag till skärpt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Redan i dag finns skydd för den som slår larm.(TT)
Publicerad 10 mars 2016

Redan i dag finns skydd för den som slår larm. Det nya är framför allt att arbetstagaren ska kunna få skadestånd om han eller hon utsätts för repressalier för sin åtgärd.

Syftet med lagen är att allvarliga missförhållanden kommer fram i ljuset.

””

Repressalier kan till exempel vara att man inte får förlängd anställning eller utsätts för olika former av trakasserier.

””

Lagförslaget gäller alla arbetstagare, även inhyrda, och alla arbetsgivare.

För att lagen ska gälla ska det handla om så allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet att det kan leda till fängelse, eller i alla fall att det finns konkreta misstankar om sådana missförhållanden.

Det kan tillexempel handla om att svart arbetskraft används på arbetsplatsen eller andra former av skatte- eller ekobrott.

Utredningen tillsattes av Alliansregeringen, varför Ylva Johansson har gott hopp om att lagen ska gå igenom riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft från kommande årsskifte.

TT