1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Hopp om avgasminskning gick upp i rök

Naturskyddsföreningen sågar EU-ministrarnas kompromiss om lägre utsläpp från nya bilar. -Det är ett enormt gap mellan det och vad som egentligen krävs, säger ordföranden Johanna Sandahl.(TT)
Publicerad 10 oktober 2018

Förhandlingarna mellan EU:s miljöministrar har mynnat ut i en kompromiss om 35 procent lägre koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon fram till år 2030 jämfört med 2021. Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) som hade pekat ut en halvering som en lämplig nivå, hade redan fått anpassa sig till EU-kollegernas gemensamma mål på 40 procent.

Även Naturskyddsföreningen anser att utsläppen måste minska snabbare för att möta klimatmålen.

””

Nollutsläpp på sikt

Tidigare i veckan släppte FN:s klimatpanel en rapport som visade att de globala koldioxidutsläppen måste minskas med 45 procent till 2030 om målet att hejda ökningen vid 1,5 grader ska nås, och i förlängningen nollutsläpp till 2050.

””

TT: Vad betyder egentligen beslutet om 35 procent lägre bilutsläpp för nya bilar inom EU i ett större perspektiv?

””

Enligt Jonas Åkerman, som forskar om transporter och hållbar utveckling, står transportsektorn för cirka 30 procent av utsläppen i EU. Därav står person- och lastbilar för den absolut största delen.

En betydande del

””

Inom elproduktions- och bostadssektorn har man nått betydligt längre än transportsektorn. Även inom transportsektorn har man kommit olika långt. Inom vägsektorn, som är den största utsläppskällan inom transportsektorn, har man kommit hyfsat långt med att införa effektiva styrmedel medan flyg- och sjöfartssektorerna ligger långt efter.

Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Bil Sweden är nöjd med kompromissen.

””

Måste vara redo

Det beslutade utsläppsmålet är dock högre än vad aktörerna inom fordonsindustrin propagerat för.

””

Att ta fram elbilar är en sak, men det måste även finnas infrastruktur i form av laddstolpar, och ekonomiska styrmedel. Dessutom måste kunderna vara redo, säger han.

Enligt Johanna Sandahl är det nu upp till bevis för politikerna.

””

Förhandlingarna i EU fortsätter, och beslutet kring utsläppskraven kan fortfarande ändras.

TT