1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Här äger kvinnor mer mark än män

I Sverige äger kvinnor mindre än hälften så mycket mark som män. Ekerö sticker ut som enda kommun där kvinnorna äger mer mark än männen. Även när det gäller markägande har Sverige en lång väg kvar till en jämlik fördelning mellan könen. Kvinnor står som ensam ägare till en av tio fastigheter i landet.(TT)
Publicerad 7 mars 2016

Även när det gäller markägande har Sverige en lång väg kvar till en jämlik fördelning mellan könen. Kvinnor står som ensam ägare till en av tio fastigheter i landet. Totalt ägs 15 procent av Sveriges yta av kvinnor, medan 37 procent ägs av män, enligt en sammanställning från Lantmäteriet. Övriga fastigheter ägs av juridiska personer som staten, kommuner, företag eller organisationer.

Ekerö undantag

Också när man tittar länsvis är det männen som står för den största andelen av ägandet. Men ett undantag finns på kommunnivå. I Ekerö kommun i Stockholms län står kvinnorna för 39 procent av markägandet jämfört med 32 procent för männen.

Till antalet äger kvinnor på Ekerö färre fastigheter än män, förklaringen går att finna i storleken på fastigheterna.

””

Stor hästgård

På Ekerö finns bland annat en av Sveriges största hästgårdar, Menhammars stuteri, som delägs av affärskvinnan Margareta Wallenius-Kleberg.

Förändringen av könsfördelningen i fastighetsägandet går långsamt, men trenden går mot mer samägande.

””

TT