1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Inga toppbetyg till regeringen

S+MP-regeringens politik fick inte ens toppbetyg av panelens socialdemokrater, när TT gjorde en enkät med sex av de gångna 40 årens finansministrar. Men partiränderna sitter ändå djupt. De sex ex-ministrarna fick sätta ned foten i tre frågor. TT: Tror du på regeringens arbetslöshetsmål?(TT)
Publicerad 12 mars 2016

De sex ex-ministrarna fick sätta ned foten i tre frågor.

TT: Tror du på regeringens arbetslöshetsmål?

””

Han tillade att hans regering lyckades halvera arbetslösheten för 15-20 år sedan.

””

Tvärt nej

De fyra borgerliga enkätdeltagarna svarade dock tvärt nej.

””
””
””
””

Pär Nuder (S) sade samtidigt att han hade börjat tvivla, då förutsättningarna kan ha blivit för svåra till följd av flyktingkrisen.

När de sex ombads att kora Sveriges bästa finansminister genom tiderna dök tre namn upp.

Till 1800-talets mitt

Ringholm och Wirtén enades om socialdemokraten Ernst Wigforss, verksam på 1920-, 1930- och 1940-talet. Pär Nuder valde nestorn Gunnar Sträng, som satt på posten 1955-1976.

Borg och Lundgren, moderaterna i panelen, letade sig tillbaka till 1800-talets mitt och pekade båda två ut Johan August Gripenstedt.

””

När panelen ombads sätta betyg på S+MP-regeringens ekonomiska politik blev det inga toppbetyg från någon.

Mundebo och Wirtén gav C.

””

Sågade regeringens politik

Lundgren sade sig inte vara klar med betyget:

””

Borg ville inte sätta betyg, men sågade politiken:

””

Pär Nuder insisterade på att få använda det gamla betygsystemet, 1-5.

””

Bosse Ringholm, som i övrigt var den mest lojale med regeringen, valde att inte sätta betyg.

TT