1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Fler äldre fast i skuldfällan

Allt fler pensionärer tyngs av skulder. Många bär i dag med sig stora lån in i pensionärslivet och är inte beredda på livet med lägre inkomst. Då kan även små skulder bli problem, enligt Bodil Hallin, budget- och skuldrådgivare.(TT)
Publicerad 11 oktober 2018

Fler äldre, i gruppen 60 år och uppåt, har problem att betala sina räkningar i tid och skuldbeloppen blir större, enligt landets största inkassobolag.

Antalet inkassoärenden som går vidare till Kronofogden ökar också bland äldre. Gruppen 65 år och uppåt är en av de där ökningen är störst.

””

Skulder hos landstingen

I kommunernas verksamhet med budget- och skuldrådgivning märks trenden.

””

Kommuner och landsting är de som står för flest ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden för personer 65 år och äldre.

Trafikförsäkringsföreningen och olika telefonoperatörer står också för en stor del av ansökningarna.

Landstingen står för en dramatisk ökning i år. Under januari till september gjorde landstingen sammantaget 6 400 ansökningar om betalningsförelägganden, jämfört med 3 299 under samma period i fjol. Det handlar främst om vårdavgifter.

Ändrad attityd

De som tar med sig stora skulder in i pensionärslivet kan få svårt att klara även mindre lån och krediter, enligt Bodil Hallin.

””

Samtidigt märks en förändring i attityden till att låna, även bland äldre, enligt henne, med fler som har kreditkort och tar lån exempelvis för att köpa en bil.

De äldre som har skulder hos Kronofogden är ofta personer som har haft det under en väldigt lång tid, enligt Johan Krantz. De hör till en generation som i vissa fall bär med sig skuldbagage ända från den så kallade 90-talskrisen.

Att fler äldre hamnar hos Kronofogden kan ännu inte förklaras med att de generellt har fått det sämre i och med att de har gått i pension, anser han. Däremot kan pensionsnivåerna bli ett problem i ett längre perspektiv.

””

TT