Försvaret hotar lämna länet

Sölvesborg Artikeln publicerades

Försvarsmakten hotar att lämna Blekinge om regeringen ger sin välsignelse till en vindkraftspark sydost om Hanö.
Bukten är inte stor nog för både militärer och vindmöllor.

Företaget Blekinge Offshores erbjudande om att halvera sin planerade anläggnings storlek, från 700 till 330 verk, har inte fått avsedd effekt. Tvärtom. Kritiken är hårdare än någonsin och formuleras nu i rena ultimatum.
– Det här kommer att hamna på regeringens bord. Frågan är antingen eller, vindkraft eller Försvarsmaktens verksamhet. Risken är att den får så stora negativa konsekvenser att det blir svårt för oss att vara kvar, säger Cecilia Häckner, handläggare på Försvarets infrastrukturavdelning

Hon syftar både på flottiljflygplatsen i Ronneby och marinbasen i Karlskrona. Såväl flyg som fartyg är enligt henne beroende av sjöövningsområdet söder om Blekingekusten. Vindkraftverken skulle inte bara störa radar utan också omöjliggöra saker som luftvärnsövning och flygning på låg höjd. Bullret som anläggningarna genererar fortplantar sig dessutom i vattnet och gör exempelvis ubåtsjakt till ett hopplöst företag.

Hanöbukten är alltså inte stor nog för både militär och vindkraft?
– Nej, inte med den verksamhet vi bedriver.

    Blekinge Offshores projektledare Anders Nilsson beklagar Försvarets besked.
    De negativa effekter som förts på tal tycker han är ett ringa pris att betala för förnyelsebar energi, lägre elpris och uppemot 1 000 nya jobb i närområdet.

    Än har han inte gett upp hoppet om att kunna nå en kompromisslösning med Försvarsmakten. I motsats till den är han övertygad om att inga hinder är oöverstigliga.
    – Vi tycker naturligtvis att det är synd, och lite märkligt, att Försvarsmakten inte upplever något positivt med att vi halverat parken. Dialogen har inte varit så kreativ som vi förväntat oss.