1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Ödesfrågor väntar alliansen

Nyheter • Publicerad 19 september 2006
Foto: HENRIK MONTGOMERY Förändring. När den första tiden av jubel efter väljarnas förtroende lagt sig blir det att snabbt sätta sig in i vardagen och verkligheten. Lars Leijonborg, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt måste enas om och hantera exempelvis väntande ödesfrågor, menar debattskribenten.
Foto: HENRIK MONTGOMERY Förändring. När den första tiden av jubel efter väljarnas förtroende lagt sig blir det att snabbt sätta sig in i vardagen och verkligheten. Lars Leijonborg, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt måste enas om och hantera exempelvis väntande ödesfrågor, menar debattskribenten.Foto: 

Den borgerliga regeringens agenda för den ekonomiska politiken måste utformas mot bakgrund av tre fundamentala ekonomiska utmaningar som Sverige kommer att möta under de kommande två decennierna:

3 globaliseringen,

3 omställningen av vårt energisystem samt

3 konsekvenserna av den svenska befolkningens åldrande.

För att framgångsrikt möta dessa utmaningar krävs stabilitet i inriktningen av den ekonomiska politiken.

En djupgående omlokalisering av framför allt tillverkningsindustri och it-tjänster pågår ute i världen.

Nära hälften av alla svenska industrijobb riskerar att flytta till låglöneländer i Östeuropa och Asien under de närmaste åren.

Trots alla tecken betraktas i Sverige globaliseringen som en kuriositet som inte direkt berör oss.

Den socialdemokratiska rege-ringens energipolitiska ambition var att bryta vårt oljeberoende till år 2020. Av både miljö- och säkerhetspolitiska skäl bör denna ambition ligga fast.

Men är det svenska folket villigt att betala den dyra notan för en ensidig satsning på förnybar energi?

Samtidigt med dessa utmaningar står vi inför det nu välkända problemet med en åldrande befolkning.

Det nya pensionssystemet är ett viktigt steg för att bromsa utgiftsexpansionen för pensionerna. Men kostnaderna för åldrings- och sjukvården kommer att öka kraftigt i takt med det ökande antalet åldringar samtidigt som antalet skattebetalare faller.

Mot denna bakgrund avgörs vårt framtida välstånd ytterst inte av bidragsnivåer utan av vår förmåga att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och skapa välbetalda jobb i Sverige.

Omfattande investeringar i förbättrad utbildning tillsammans med åtgärder för att skapa ett innovations- och företagsvänligt klimat kommer att bli nödvändiga.

Här är en lista över teman som bör vägleda den nya regeringens ekonomiska politik.

Globaliseringen.

Tillsätt en globaliseringskommission där företagare, fackrepresentanter, ekonomer och andra experter samlas enligt dansk förebild för att i ett första steg informera politiker och allmänheten om vad som pågår ute i världen.

Sysselsättningspolitiken måste radikalt omformas utifrån realiteten att den verkliga arbetslösheten är över 15 procent och att företagen tvekar att anställa trots goda tider. Särskilt alarmerande är att ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i EU och att integreringen av invandrare i arbetslivet inte fungerar.

De långsiktiga konsekvenserna - socialt, statsfinansiellt och säkerhetspolitiskt - av att stora grupper står utanför arbetsmarknaden en stor del av livet - kan bli förödande.

3 Sänk gradvis arbetsgivaravgiften i syfte att få in både ungdomar och invandrare i arbetslivet. Reformera bidragssystemet i samma syfte.

3 Gör det lättare för företag att avskeda anställda samtidigt med bättre arbetslöshetsersättningen enligt danskt mönster.

Utbildningssystemet.

Det hävdas ofta att Sveriges framtid ligger i kunskapsintensiv produktion. Men internationella jämförelser visar att svenska elever inte ligger bra till i skolämnen som är vitala i en framtida ekonomi.

3 Kvalitetsinriktad reform av utbildningssystemet. Finland har uppmärksammats internationellt för sin höga kvalitet på utbildningssystemet. Varför inte följa Finlands exempel?

3 Ge näringslivet stort inflytande över utformningen av den högre utbildningen.

3 Bryt nuvarande system med låga förväntningar på eleverna.

Skattesystemet.

Låt risken för att värdefulla resurser lämnar Sverige vara en vägledande princip vid översyn av skattesystemet.

Skattelättnader för bostäder, en tillgång som inte hotar att flytta till låglöneländer, kan vänta medan behovet av skatteförändringar för globalt lättrörliga resurser - kapital och kvalificerad arbetskraft - måste ses över snarast.

Offentliga sektorns ekonomi.

En nyligen genomförd studie av effektiviteten i den offentliga sektorn placerar Sverige i botten bland OECD-länderna.

Produktiviteten i offentliga verksamheter måste ökas för att undvika framtida drastiska skatteökningar.

3 Koncentrera den offentliga sektorns aktiviteter på kärnverksamheterna - utbildning, åldrings- och hälsovård och så vidare - och lämna perifera verksamheter till enskildas initiativ.

3 Stimulera konkurrens och ökad effektivitet i tillhandahållandet av utbildning och sjukvård för att begränsa kostnadsökningarna.

3 Fokus på "utfallet" av offentlig verksamhet - till exempel den kunskap som bibringats eleverna - snarare än antalet miljarder kronor som vräkts över ett problem.

3 Ytterligare åtgärder for att stävja fusket när det gäller sjukersättning och andra bidrag.

Energipolitiken.

En ensidig satsning på förnybar energi är orealistisk. Och skulle vår energiintensiva industri överleva en sådan satsning?

3 Ytterligare åtgärder för att stimulera energisparande.

3 Förnyad satsning på kärnkraft som nu sker i Finland. Kina bygger ut kärnkraften baserad på så kallad "pebble technology", en design som anses extremt säker.

3 För in kostnadstänkande vid utbyggnaden av förnybar energi.

Nils Börje Tallroth

fil lic i nationalekonomi

före detta Task Team Leader Världsbanken,

före detta ekonomisk rådgivare för Saudi-Arabiens regering

Marita Kangestad
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.