1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Kvalitén på kritiken är låg

Nyheter • Publicerad 24 november 2003
Foto: STAFFAN LINDBOM Svar på tal. Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, Ronneby, bemöter kritiken från förra kommunalrådet Roland Andersson.
Foto: STAFFAN LINDBOM Svar på tal. Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, Ronneby, bemöter kritiken från förra kommunalrådet Roland Andersson.Foto: 

Roland Andersson riktar kritik mot undertecknad och den förda socialdemokratiska politiken i Ronneby kommun. Allt har blivit sämre sedan han lämnade 1994.

Jag anser att kvaliteten på kritiken är låg. Jag anser också att den delvis bottnar i en bristfällig analys. Möjligtvis beror det på att Roland är dåligt informerad.

Är det brister i informationen är det självklart kommunens ansvar att rätta till det.

Roland Anderssons tidigare insatser för Ronneby kommun värderas varken större eller mindre genom att förminska andras insatser.

Ronneby kommun har genomgått en kraftig strukturomvandling de senaste decennierna. Från att ha varit en utpräglad industrikommun har näringsstrukturen blivit mer differentierad. Ett viktigt inslag i den strukturomvandling som varit har satsningen inom IT-sektorn utgjort.

Uppbyggnaden av Soft Center med företag, forskning och en etablering av högskolan med tydlig profilering kring IT-sektorn har varit ett viktigt inslag.

I detta arbete var många involverade, det var inte en mans verk. Roland Anderssons, Hans Gustafssons, Claes Elmstedts, Bengt Lundahls med fleras insatser skall inte förringas.

Det var en satsning som gett goda resultat, men som inte var lösningen på alla problem.

Det går ej heller att säga att det var någon enskilds brister att vi i början av 90-talet hade en skyhög arbetslöshet på grund av nedläggningen av Kockums gjuteri, Ericssons fabriker i Ronneby och Bräkne-Hoby, Tarketts textilgolvfabrik i Kallinge, Holm maskinfabrik. Detta var resultatet av den strukturomvandling som då pågick.

Den starka profilering mot IT-sektorn som Soft Center-konceptet utgör har i huvudsak attraherat manlig arbetskraft och manliga studenter. Detta, i kombination med den tidigare industritraditionen, har inneburit att Ronneby har en kraftigt könssegregerad arbetsmarknad.

Fortfarande har Ronneby kommun länets högsta arbetslöshetssiffror. De är högre för män än för kvinnor vilket kan förklaras med att Ronneby kommun har en mycket skev könsfördelning i åldersgrupperna 18-37 år. Andelen kvinnor av befolkningen i denna åldersgrupp utgör endast 45 procent. Det finns inte tillräckligt många arbetstillfällen eller utbildningsplatser som attraherar kvinnor.

Detta leder i sin tur till att Ronneby kommun under hela 90-talet har haft stora underskott i födelsenettot och ett minskat befolkningstal.

Man skall alltid vara självkritisk. Jag har tidigare försvarat, och gör även nu, den profilering som högskolan har. Utan den hade förmodligen högskolan inte varit så framgångsrik som den varit.

Dock tror jag att det vore värdefullt om utbudet utvecklades så att fler utbildningar också lyckades attrahera kvinnor. Jag har i samtal med nuvarande rektor Lars Haikola tagit upp denna fråga.

Ett annat bekymmer med denna tydliga profilering mot IT-sektorn är naturligtvis att vi blir mer sårbara när branschen drabbas av nedgångar.

En kommun kan sägas ha två huvuduppgifter, dels att svara för en offentlig serviceproduktion, dels att medverka till att "territoriet" utvecklas på ett positivt sätt.

Även om det finns ett för landets kommuner gemensamt kostnads- och utjämningssystem som lindrar effekterna av en regional obalans måste man konstatera att en viktig faktor för det ekonomiska välståndet i en enskild kommun är beroende av befolkningsförändringar över tiden. Det gäller både antalet invånare och den ålders- och könsmässiga fördelningen.

För kommunens del handlar det om att stärka Ronnebys attraktivitet som lokaliseringsort och utvecklingsplats för företag, forskning och verksamheter.

Likaså ingår det i kommunens uppgifter att ha goda kontakter med näringslivet i Ronneby kommun. Hur dessa kontakter sköts är självklart av väsentlig betydelse.

Vid försäljningen av Soft Center avsattes tio miljoner kronor av reavinsten till näringslivskontoret för tre utvecklingsprojekt.

Kommunfullmäktige har anvisat 22 miljoner kronor för utbyggnad av bredbandsnät i hela kommunen.

Kontakter är tagna med AMS avseende etablering av Arbetsförmedling Kundtjänst.

Det är förmodligen arbetsuppgifter som skulle attrahera både män och kvinnor.

Den fråga som på senare tid varit aktuell i debatten och där Roland Anderssons riktar kritik mot mitt agerande är frågan om E 22:s utbyggnad. Min uppfattning kvarstår.

Jag anser det mycket angeläget att E 22 byggs ut, men det skall inte finansieras av länets kommuner.

JanAnders Palmqvist

kommunalråd

Ronneby

Marita Kangestad
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.