1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

En sjukvård för framtiden

Nyheter • Publicerad 29 april 2005
Inte lika. En grupp moderater från olika delar av Sverige, däribland Blekinge, har engagerats i arbetet att ta fram en ny sjukvårdspolitik. -Tiden är inne att sjösätta en politik som fyller hälso- och sjukvårdslagen med ett verkligt innehåll. I dag saknar den vård på lika villkor för hela befolkningen, noterar dagens skribenter på BLTdebatt. Foto: ERIK G SVENSSON
Inte lika. En grupp moderater från olika delar av Sverige, däribland Blekinge, har engagerats i arbetet att ta fram en ny sjukvårdspolitik. -Tiden är inne att sjösätta en politik som fyller hälso- och sjukvårdslagen med ett verkligt innehåll. I dag saknar den vård på lika villkor för hela befolkningen, noterar dagens skribenter på BLTdebatt. Foto: ERIK G SVENSSONFoto: ERIKGSVENSSON

Sverige har en i många stycken högklassig sjukvård, framför allt tack vare en enastående vårdpersonal. Det stora problemet är tillgängligheten.

Köer och stela strukturer möter alltför många som är i behov av vård.

De brister vi har i sjukvården har fött en otrygghet i Sverige. Denna otrygghet tar sig många olika uttryck.

En del känner sig vilsna och vet inte vart de skall vända sig när de behöver vård.

Hos andra växer otryggheten till rädsla för att inte få hjälp vid sjukdom. Många tvingas vänta i månader eller år på en viktig operation. Politiken lever inte upp till sitt ansvar.

Ny sjukvårdspolitik

På uppdrag av den moderata partiledningen har vi deltagit i arbetet med att ta fram en ny sjukvårdspolitik. Syftet är att komma till rätta med bristerna i svensk sjukvård utan att för den skull rubba det som redan fungerar väl.

Vi utgår från en sjukvård som är värd att slå vakt om, men med en sjukvårdspolitik som behöver förändras.

Tiden är nu inne att inför valet 2006 sjösätta en politik som fyller hälso- och sjukvårdslagen med ett verkligt innehåll. I dag saknas den vård på lika villkor för hela befolkningen som lagen anger. Likaså respekten för den enskilda människans värdighet.

När vi träffar människor som tvingas köa i flera år till välmotiverade behandlingar är det inget annat än ett lagbrott vi bevittnar.

Patienten som en tillgång

Vi börjar det politiska arbetet med patienten, dennes behov och önskemål.

Kontrasten mot dagens system torde vara uppenbar för de flesta. I dag bollas patienter runt för att passa in i den senaste vårdmodellen som landstinget konstruerat.

Det talas om patienttryck och om belastning på sjukvården. Vi vill vända på begreppen och skapa ett helt nytt förhållningssätt. Patienterna ska ses som en tillgång för sjukvården.

Avgörande områden

Patienten kommer med moderaterna vid styret att kunna stödja sig på en ny patienträttighetslag. Det har visat sig nödvändigt att konkretisera hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf om vård på lika villkor. Lagen ska slå fast patientens rättigheter inom tre avgörande områden: valfrihet, tillgänglighet och vård i tid.

Stärkta patienträttigheter ställer krav på att sjukvården blir mer tillgänglig än i dag. Vårdköer skapar mänskligt lidande och onödiga merkostnader för hela samhället. Att skjuta vårdinsatser på framtiden kostar.

Valfrihet i vården

En del av dessa kostnader syns först senare i landstingens budgetar.

Exempelvis i form av försämrad hälsa, fler läkarbesök eller mer omfattande behandlingar än om patienten hade fått vård i tid.

För att komma tillrätta med den bristande tillgängligheten måste patienterna ha valfrihet i vården. För att valfriheten ska bli reell behövs en mångfald och alternativ inom sjukvården.

Därför är det politikens skyldighet att skapa förutsättningarna så mångfalden kan blomma ut.

Avknoppningsrätt

Politiska påfund som den senaste stopplagen byts ut mot den borgerliga alliansens startlag. I stället för stopp, hinder och förbud innehåller vår politiska verktygslåda sådant som stärker sjukvårdens utvecklingspotential.

Ett viktigt verktyg är vad vi kallar avknoppningsrätt. Det är en rättighet för anställda i landstinget att knoppa av den verksamhet de arbetar i.

Vi tror att de vårdanställda i kraft av sjukvårdens gräsrötter ofta själva kan skapa en bättre mylla för verksamheten än landstingets politiker och byråkrater.

Ett annat är en utmaningsrätt, som ger varje fristående vårdgivare rätt att utmana landstingsmonopolet.

Om den fristående vårdgivaren kan bevisa att denne kan uppnå högre vårdkvalité, bättre tillgänglighet och bättre hushållning med gemensamma skattemedel än landstingsmonopolet ska rätten att vårda ges till den förra.

Moderat sjukvårdspolitik är en flerstegsraket. Vissa av våra förslag kan genomföras direkt efter ett maktskifte. Andra behöver utredas i syfte att finna en praktisk genomförandeprocess som uppnår uppsatta mål.

Nationell vårdgaranti

I ett första steg handlar det om att införa denna patienträttighetslag, som stärker patientens rättigheter i fråga om bemötande och tillgänglighet i vården. Till detta skall även fogas en lagstadgad rätt till valfrihet inom vården i Sverige och Europa. En nationell vårdgaranti är även det något som snabbt behöver införas för att alla medborgare skall kunna tillförsäkras vård i tid.

Öppnar för mångfald

Det krävs ett målmedvetet arbete runt om i Sveriges landsting som öppnar för en mångfald av vårdgivare inom sjukvårdens alla områden. Det handlar om att ge personal möjlighet att ta över verksamhet, samt att tillåta fler fristående alternativ inom vården.

För att möjliggöra en sådan utveckling måste de förbud och stopplagar som förhindrar de fristående alternativen avskaffas.

Onödiga gränser

I något längre perspektiv ser vi en statlig finansiering av sjukvården. Syftet är att nå ett fungerande och hållbart sjukvårdssystem, som bättre samlar resurserna, skapar bättre vårdmöjligheter för patienter och bryter ned dagens onödiga gränser inom vården. Därmed avskaffas landstingen.

Gustav Nilsson (m)

landstingsråd, Blekinge

Henrik Hammar (m)

v ordf Landstingsförbundet

regionråd, Skåne

Jacomina Beertema (m)

gruppledare Västernorrland

Mikael Cederbratt (m)

regionråd, Västra Götaland

Lena Celion (m)

gruppledare, Gotland

Marie Morell (m)

landstingsråd, Östergötland

Gustaf Wachtmeister (m)

landstingsråd, Södermanland

Christer G Wennerholm (m)

v ordf Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning

landstingsråd, Stockholm

Marita Kangestad
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.