Artiklar om matvik

Kostnaden för försörjningsstöd ökar i Karlshamns kommun. För att få ned den satsar arbetsmarknadsenheten på ett projekt för att få ut mer människor i arbete. Det riktar sig mot de personer som har försörjningsstöd, är sjukskrivna och inte har sjukersättning. I oktober månad var det 61 personer i kommunen som tillhörde denna kategori.
Foto:
Karlshamn 22 januari

Nu blir det svårare att välja skola

Besparingarna inom utbildningsnämnden fortsätter. Under 2020 ska nämnden spara 34 miljoner kronor. Formellt heter...