Artiklar om inger pettersson

”Nu krävs det att ni politiker lägger örat till marken precis som föreningen Gamla Carlscrona gjorde. Fördelen här är att ni inte ens behöver böja er till marken, eftersom kritiken mot det olämpliga och malplacerade höghusbygget framförs så kraftfullt och tydligt”, skriver Inger Pettersson.
Foto:
Debatt BLT 12 januari

Samsyn och bred enighet kring Kilströmskajen

Tillsammans med andra remissinstanser, exempelvis länsstyrelsen och Blekinge museum, och ett stort antal...

”Träd är inte bara vackra – de har viktiga funktioner för en stad. De förbättrar luftkvaliteten, sänker ljudnivån på gatorna, utjämnar temperaturen, ger skugga, sänker vindhastigheten, producerar syre (syremängden från ett träd motsvarar en persons syrebehov), förmedlar årstidsväxlingar och sänker stressnivåer”, skriver Inger Pettersson, 53 år, Märta Alriksson Pettersson, 82 år, Mapi Rodelo Pettersson, 11 år.
Foto:
Debatt BLT 28 oktober

Bevara oxelträden vid Kilströmskajen

Vi vill prata om alla oxelträd (cirka 30 stycken) som avverkas om projektet blir verklighet. Tidig sommar är träden...