Artiklar om blomstrande

Företagarna i den norra kommundelen arbetar med de sista förberedelserna inför Landsbygdsmässan den 7 maj. Bakre raden från vänster: Sven Strandberg, Eva Karlsson, Claes Ohlsson, Ebon Kaisajunthi, Tommy Kalmteg och Anna Eriksson, som tar en kort paus med de sittande vid trädets stam: Anna-Karin Evaldsson, Per Brunberg och Malin Tehagen.
Foto:
Ronneby BLT 30 april

Slutspurt före mässan

Det närmar sig premiärdatum för företagarföreningens första mässa. Medlemmarna i Blomstrande Bygden har arbetat...