Redovisade ingen bokföring – får villkorlig dom

Olofström Artikeln publicerades

En 36-årig man i Olofströms kommun har dömts till villkorlig dom och till 40 dagsböter á 50 kronor vilket ger en totalsumma på 2 000 kronor. Anledningen är att mannen döms av Ekobrottsmyndigheten för bokföringsbrott. Mannen ska ha drivit bokföringspliktig näringsverksamhet men ska inte ha redovisat någon bokföring för affärshändelser mellan den 1 juli 2016 och 29 januari tidigare i år då företaget försattes i konkurs.