MP och L åker ur fullmäktige

Olofström Artikeln publicerades

Varken Liberalernas eller Miljöpartiets röster räcker för att de båda partierna ska ta plats i kommunfullmäktige nästa mandatperiod. Båda förlorar sina enda platser.

Liberalerna fick enligt det preliminära valresultatet 1,4 procent av rösterna och Miljöpartiet 1,0. Med de nya reglerna räcker det inte för att ta mandat.

I valet 2002 blev dåvarande Folkpartiet näst största parti i Olofström. Partiet ökade med åtta mandat, men kunde inte fylla alla platser. Två stolar fick stå tomma under mandatperioden.

Partiet hade haft motvind i flera år och det spekulerades i om den kraftiga uppgången berodde på ett utspel från Sverigedemokraterna, som själva inte ställde upp i valet, att personrösta på gruppledaren Bo Edenberg. Detta tillbakavisades dock starkt från partiets sida.

Björn Söderdahl ser stora problem framför sig för partiet och en återhämtning.

–Vi hamnar i ett vakuum och får ingen insyn. Det blir inte helt enkelt att hämta upp till nästa val, säger han.

Flera kollegor i fullmäktige beklagar också att Miljöpartiet och Liberalerna inte längre kommer att ha insyn i det kommunala arbetet.