Jakt och resor bakom avbokade operationer

Hälsa Artikeln publicerades
Patienter avbokar operationer alltför lättvindigt, anser forskarna bakom en ny studie. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Patienter avbokar operationer alltför lättvindigt, anser forskarna bakom en ny studie. Arkivbild.

Alltför många patienter hoppar av planerade operationer med kort varsel, konstaterar forskarna bakom en ny studie. På en klinik i Mora avbokades 13 procent av operationerna.

Flera angav skidresor och jakt som skäl för avbokning.

En av forskarna bakom studien är Johanna Österberg, överläkare på Kirurgkliniken i Mora. Efter återkommande avbokningar bestämde hon sig för att studera fenomenet på kliniken under ett års tid, skriver .

Det visade sig att 202 av de 1 534 planerade ingreppen avbokades, alltså 13 procent. Ett mindre antal patienter ombokades av kliniken eller kunde inte opereras då det inte var friska nog. Men i de flesta fall valde patienterna själva att avboka. Ibland samma dag som operationen.

– Vid större kirurgi avbokar sig patienter sällan. När det gäller mindre ingrepp tar de lite lättare på det här. Ibland upplever vi att man sätter ett besök hos till exempel frisören mer heligt än en operation, säger Johanna Österberg till Läkartidningen.

Vanliga orsaker till återbuden var arbete, fritidsaktiviteter, utlandsresa eller annan sjukdom.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det var 44 personer som angav fritidsaktivitet som jakt eller skidåkning och 26 som angav utlandsresa som skäl för avbokningen. Jag tror att man som patient kanske inte förstår konsekvenserna, säger Johanna Österberg.

De sena avbokningarna påverkar köerna och ökar väntetiden för alla patienter, anser forskarna bakom studien.