1,6 miljarder för kortare vårdköer

Vård Artikeln publicerades
I dag presenterar Socialminister Lena Hallengren hur den så kallade uppdaterade kömiljarden ska fungera.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT
I dag presenterar Socialminister Lena Hallengren hur den så kallade uppdaterade kömiljarden ska fungera.

I dag presenterar Socialminister Lena Hallengren utformningen av den så kallade uppdaterade kömiljarden, som innebär satsningar för mer tillgänglig vård och kortare köer.

1,6 miljarder kronor har avsatts för satsningen. 320 miljoner kronor kommer att betalas ut i juni och 1,28 miljarder kronor betalas ut i december.

Regionerna kommer att få pengar om de lyckas korta väntetiden för operationer eller specialistvård. Regionernas väntetider kommer att jämföras med de väntetider de hade under föregående år. De kommer alltså inte att jämföras med varandra som tidigare, utan endast regionens egna vårdköer tas i beaktning. Även en liten förbättring gällande vårdköerna i regionen ska ge pengar.

Det var i samband januariöverenskommelsen som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om att ta fram det de kallar för en uppdaterad kömiljard. Den så kallade kömiljarden infördes först av alliansregeringen, men mötte då kritik och togs bort 2014.

Totalt kommer 9,4 miljarder att läggas på en stärkt hälso- och sjukvård. Bland annat i form av kömiljarden och satsningar på cancervård och satsningar på de som arbetar inom vården.