Bra vård – men dålig tillgänglighet

Sjukvård Artikeln publicerades
Tillgängligheten är det fortfarande problem med i den svenska sjukvården. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Tillgängligheten är det fortfarande problem med i den svenska sjukvården. Arkivbild.

För sjätte året i rad minskar andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre tidsgräns. Tillgängligheten inom den svenska sjukvården har försämrats, enligt Socialstyrelsen.

De medicinska resultaten i Sverige är bra och har förbättrats inom flera områden. Samtidigt syns försämringar inom andra områden, framför allt vad gäller tillgänglighet. Överbeläggningar och utlokaliserade patienter är fortfarande en vanlig syn på svenska sjukhus.

Det konstaterar Socialstyrelsen i rapporten "Öppna jämförelser 2020", vars syfte är ett ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat från flera synvinklar.

"De medicinska resultaten har huvudsakligen förbättrats sedan den senaste mätningen. Allt fler överlever folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och diabetesvården visar förbättrade resultat. Men på andra områden syns en oroväckande utveckling. Tillgängligheten till vården har försämrats på flera sätt och problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår", säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar bland annat att andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre tidsgräns, minskar – för sjätte året i rad. Vad gäller vårdgarantin finns dock stora regionala skillnader. I Halland fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar förra året. I Jämtland var motsvarande siffra bara 61 procent.