Fängelsekritik – tvingas bajsa i papperskorg

Kriminalvård Artikeln publicerades
JO genomför regelbundet inspektioner av anstalter, arrester och häkten. Arkivbild från en annan anstalt.
Foto: Jessica Gow/TT
JO genomför regelbundet inspektioner av anstalter, arrester och häkten. Arkivbild från en annan anstalt.

Fångar tvingas utföra sina behov i papperskorgar, eftersom det kan ta flera timmar innan personalen låser upp till toaletterna. Det är verklighet på Västerviksanstalten, visar en inspektion från Justitieombudsmannen (JO), som var först med att rapportera om.

Det är en avdelning på Västerviksanstalten där intagna som är avskilda på egen begäran sitter som JO:s granskat. Det handlade, när inspektionen genomfördes, om 23 personer.

Ingen av cellerna på avdelningen har toalett, och även om flera har handfat saknas även det i vissa celler. Fångarna hänvisas i stället till så kallade "kissankor", en slags flaska där behov kan uträttas efter att de intagna låsts in för natten. Om en fånge behöver gå på toaletten efter inlåsning kan det, enligt JO:s inspektion, ta flera timmar innan personalen kommer och öppnar. Därför har fångar flera gånger tvingats uträtta sina behov i den papperskorg som finns i cellen.

"Ovärdigt"

I den rapport JO skrivit efter inspektionen berättar flera fångar att de tycker att det är ovärdigt att inte ha tillgång till rinnande vatten samtidigt som man ska uträtta sina behov i en så kallad kissanka.

Ett arbete har påbörjats för att renovera fängelset och ge cellerna toaletter, men det kommer att dröja flera år innan arbetet är klart.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning är kritisk mot vad som framkom under inspektionen.

"Det kan ifrågasättas om den nuvarande situationen är förenlig med fängelselagens grundläggande bestämmelse om att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde. Enligt min mening behöver Kriminalvården, i avvaktan på att renoveringsarbetet har genomförts, vidta nödvändiga åtgärder för att de intagna även efter inlåsning för dygnsvila ska få tillgång till toalett", skriver hon i ett uttalande som publicerades i anslutning till rapporten.

Inspektionen var oanmäld och gjordes den 1-3 juli av JO:s Opcat-enhet, som arbetar för att "förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning".

"Stor förståelse"

Anstaltschefen Åsa Lindberg skriver i en kommentar till TT att hon förstår fångarnas syn.

"Jag har stor förståelse att man inte vill kissa i en så kallad kissanka. Anstaltsbyggnaderna är gamla och det finns inte toaletter i bostadsrummen. Vi kommer framöver att rot-renovera ett av våra anstaltshus och då kommer bostadsrummen få egna toaletter".

Däremot känner hon inte igen att det skulle ta lång tid att få gå på toaletten nattetid.

"Vi dokumenterar alla flaggningar, alltså där intagna ringer till personalen för att de behöver något, och jag kan inte se att det finns fog för den kritiken", skriver Lindberg i kommentaren.

Fakta

Fakta: Västerviksanstalten

Västerviksanstalten, eller Anstalten Västervik Norra som den egentligen heter, har plats för 255 intagna. Den ligger i ett gammalt sjukhus, som 2004-2005 byggdes om till anstalt.

Västerviksanstalten har säkerhetsklass 2 på en tregradig skala. Det innebär att det är en sluten anstalt med vissa rymningshinder, men inte lika omfattande som en klass 1-anstalt.

Källa: Kriminalvården

Visa mer...

Fakta

Fakta: Västerviksanstalten

Justitieombudsmannen har ett särskilt uppdrag som nationellt besöksorgan, vilket betyder att JO ska granska de platser där människor hålls frihetsberövade. Den enhet som arbetar med detta heter Opcat, vars arbete baseras på FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (som på engelska förkortas Opcat). Under de två senaste åren har enheten inriktat sina inspektioner mot transporter av frihetsberövade personer.

Källa: Justitieombudsmannen

Visa mer...