Nyheter

Nytt fall av fågelinfluensa upptäckt i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades

Ytterligare ett fall av en ny typ av fågelinfluensa har hittats hos en rovfågel i Blekinge.

Denna gång hos en ormvråk.

Det första fallet upptäcktes i februari. En skadad och medtagen havsörn hittades under ett örnsafari på Eriksberg. Örnen togs om hand och skjutsades till Katastrofhjälp för fåglar och vilt.

Havsörnen räddades av viltrehabiliterare för att släppas ut i frihet. Den dog senare i sin bur, och konstaterades ha en typ av fågelinfluensa som inte hittats i Sverige innan.
Foto: Simone Hansen
Havsörnen räddades av viltrehabiliterare för att släppas ut i frihet. Den dog senare i sin bur, och konstaterades ha en typ av fågelinfluensa som inte hittats i Sverige innan.

Därefter var tanken att den skulle släppas ut på nytt i frihet. Men örnen behövde nya räddningsinsatser och dog senare i sin bur.

På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA konstaterades att havsörnen hade en ovanlig typ av fågelinfluensa. Samma virus av typen H5N6 har enligt SVA rapporterats från några länder i Europa under vintern, men inte tidigare i Sverige. Influensatypen har hittats hos vilda fåglar, samt orsakat några utbrott på tamfågel.

I mars har smittan konstaterats hos ytterligare en rovfågel i Sverige. Denna gång är det en ormvråk. Fyndet har gjorts i samma region som havsörnen, meddelade Jordbruksverket under onsdagen.

Fågelinfluensan är smittsam för fåglar och fjäderfä, men har inte visat sig utgöra en risk för människor, enligt SVA.

För tamfåglar gäller skyddsnivå 1 i Sverige. Det innebär att fjäderfä, fåglar som föds upp för köttproduktion eller konsumtionsägg, får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.