1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ja till översvämningsskydd: "En seger"

Tvåmilsbygget av murar och vallar för att skydda Falsterbohalvön i Skåne mot översvämningar får klartecken från mark- och miljödomstolen.
Vellinge kommun vill bygga vallar och murar på Falsterbonäset till skydd mot översvämningar och nu har mark- och miljödomstolen sagt ja till sträckningen, med vissa undantag.
Foto: 
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) ser översvämningsskyddet som en ödesfråga för Falsterbonäset. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT

Förutom på några få delsträckor säger domstolen ja till kommunens ansökan. Kommunen hade ansökt om totalt 21 kilometer översvämningsskydd – klartecken ges för knappt 20 kilometer.

Men några stora glapp i skyddet blir det inte, enligt Carina Wutzler.

– Till 98 procent eller mer än så är det en möjlighet att uppföra skyddet på ett tillfredsställande sätt, säger hon till TT.

Badhytter flyttas

Domen innebär bland annat tillstånd att bygga översvämningsskydd och flytta badhytter i sju naturreservat. Eftersom intrång görs i naturvärden måste kommunen avsätta ett 24 hektar stort nytt område som ska få långvarigt skydd.

Det är mindre än vad länsstyrelsen hade förespråkat, men mer än vad Vellinge kommun egentligen hade velat.

Kommunen måste också anlägga nya så kallade småvatten för att ge bättre förutsättningar för groddjur.

Oenig domstol

Domstolen var inte enig i sitt beslut. Några ledamöter har ansett att det som kommunen nu får tillstånd att bygga i delar medför ett alltför stort intrång på skyddade naturområden, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Det är ännu oklart om domen kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men kommunen ligger i startgroparna.

Inom kort kommer man att börja ta in anbud för projektering av den första etappen och dessutom ansöka om EU-medel till finansieringen. Enligt ansökan kommer bygget att kosta minst 160 miljoner kronor.

Hoppas på stöd

– Vi ska försöka få så mycket som möjligt. Det här borde till stora delar kunna finansieras med EU-medel, säger Carina Wutzler.

Dessutom hoppas hon på nationellt stöd, till exempel via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller klimatanpassningsbidrag.

Carina Wutzler tror att andra kommuner kan ha nytta av det arbete Vellinge kommun har lagt ner på att få tillstånd.

– Jag tror att man kan titta på hur vi har jobbat med vår ansökan och man kommer naturligtvis att titta på hur domstolen har tittat på våra utredningar kring det här med olika intressekonflikter som det egentligen handlar om för att få tillståndet, säger hon.

Byggprojektet beräknas ta tio år att genomföra och flera frågor är ännu olösta, till exempel vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägare och golfklubbar som påverkas under anläggningstiden.

Fakta: Murar och vallar

Ungefär tre fjärdedelar av det översvämningsskydd som Vellinge kommun vill uppföra ska bestå av jordvallar. Kommunen tänker sig vegetationsbeklädda vallar med ett cirka tre meter brett krön och jämnt sluttande slänter, som människor och djur lätt kan gå över. På vissa sträckor kommer vallarna att vara ännu bredare.
En fjärdedel av översvämningsskyddet ska bestå av murar. Dessa vill man bygga på platser där det är för trångt för breda vallar.
Vallen och muren kommer att ha varierande höjd beroende på hur högt marken är belägen i förhållande till havsnivån. På vissa håll blir skyddet uppemot tre meter högt, på vissa ställen cirka en halvmeter.
På 80 procent av sträckan kommer skydden att vara lägre än 1,5 meter över befintlig marknivå.
Källa: Vellinge kommun

Läs mer

Ronneby

Satsning på populär vandringsled

Länsstyrelsen ger klartecken för grillplats med övernattning

Coronavirus

Corona: Äldrevården jobbade med fel skyddsvisir

Nu anmäler kommunen leverantören till Arbetsmiljöverket

Sport

Duplantis hoppar Karlskrona

Stavhoppstouren stannar till – men utan världsstjärnan

Nyheter

Trafik: Så ska buskörningen i orten stoppas

Polisens nya grepp ska öka tryggheten

Trafik

Trafik: Förseningar i tågtrafiken - påverkar hela Blekinge

Signalfel mellan Ronneby och Karlskrona

Antagningen

Listan komplett: Här är alla som kom in på gymnasiet i Blekinge

Se vem som kom in på vilken linje