Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Kärnvapen i Ukraina – så kan Sverige drabbas

En rysk kärnvapenattack bedöms som osannolik, men inte utesluten.
I forskarlag och på myndigheter görs beräkningar på hur ett krig med massförstörelsevapen skulle slå mot Sverige.
Ukrainakriget • Publicerad 2 oktober 2022
Foto från december 2020 den ryska försvarsmakten som uppges visa när en interkontinental robot avfyras från en rysk ubåt i Ochotska havet.
Foto från december 2020 den ryska försvarsmakten som uppges visa när en interkontinental robot avfyras från en rysk ubåt i Ochotska havet.Foto: Ryska försvarets pressavdelning/AP/TT
Svenska Dagbladets löpsedel efter Tjernobylolyckan som skedde den 26 april 1986.
Svenska Dagbladets löpsedel efter Tjernobylolyckan som skedde den 26 april 1986.Foto: Anders Holmström / TT

"Det här är ingen bluff", varnar Rysslands president Vladimir Putin och hotar återigen med sina atombomber. De tänkbara scenarierna, skulle han göra verklighet av hoten, spänner från domedagskrig till en ensam kryssningsrobot mot ett ukrainskt slagfält.

Kärnvapenarsenaler består av så kallade strategiska och taktiska stridsmedel. De förstnämnda är kraftfullare, har längre räckvidd och utgör, genom principen om ömsesidig garanterad förstörelse, ett slags stormakternas försäkringspremie.

Annons

Taktiska kärnvapen är i regel mindre laddningar som kan bestycka exempelvis en konventionell kryssningsrobot och användas i strid snarare än för total utplåning.

Hur Sverige drabbas vid en kärnvapenkonflikt beror till att börja med på vilken sort stormakterna kan tänkas använda, därefter på hur långt det eskalerar innan röken lagt sig – och slutligen på väderleken.

Radioaktivt nedfall

Det mest verklighetsnära scenariot givet Rysslands alltmer trängda situation är enligt bedömare att någon typ av taktiskt kärnvapen sätts in i Ukraina.

– Konsekvenserna man då skulle kunna tänka sig i Sverige är den elektromagnetiska pulsen som skulle kunna slå ut elektronik, och det radioaktiva nedfallet från explosionerna, säger Martin Goliath, kärnvapenforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Huruvida det bildas radioaktivt nedfall beror på om explosionen sker vid markytan eller uppe i luften, något som avgörs av vilken vapentyp som används.

När en kärnvapenbestyckad robot exploderar vid marken kontamineras markpartiklar som lyfts upp i atmosfären och förs bort i vindriktningen. Sker explosionen i stället på viss höjd kan det radioaktiva nedfallet utebli.

– Det kan räcka med några hundra meter upp. Partiklarna som bildas av själva vapnet är så fruktansvärt små att det tar månader och år innan de faller ner. Radioaktiviteten försvinner inte, men den hinner avta innan det faller ner, säger Martin Goliath.

Vatten, mjölk och bladgrönt

Vid en marknära explosion hänger det på väder och vind. Det radioaktiva dammet kan färdas långt med blåsten, och faller i värsta fall ner som radioaktivt regn.

Har Sverige otur med vindriktningen är det i första hand livsmedelsproduktionen som kan påverkas. Det säger Jan Johansson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, som räknat på konsekvenserna av en begränsad kärnvapenattack i Ukraina.

– Även vid lägre nivåer av nedfall så kan radioaktiva ämnen koncentreras i olika livsmedel. Därför krävs det inte så höga nivåer för att det ska kunna bli problem. Det visade sig efter Tjernobyl att till exempel olika svampsorter plockar upp och koncentrerar radioaktivt cesium, säger han.

Annons

Tre särskilt känsliga livsmedel är dricksvatten från ytvattentäkter, bladgrönsaker och mjölk från kor som får i sig radioaktiva ämnen när de betar.

Jenny Aasa, toxikolog på Livsmedelsverket, understryker dock att om radioaktiva ämnen skulle nå Sverige så handlar det efter utspädning i atmosfären om låga nivåer. Påverkan på livsmedelsproduktionen skulle därför sannolikt bli begränsad.

– Det skulle framförallt vara livsmedelsproduktionen i Ukraina som påverkas, säger hon.

Kasserad skörd

Utsläppet av radioaktivt material från en taktisk stridsspets vore avsevärt mindre än efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, vars nedfall över framförallt Gävle, Sundsvall och de västra delarna av Västerbotten fortfarande är mätbart.

Enligt Catrin Molander, chef för beredskapsenheten på Jordbruksverket, skulle nedfall från en enskild explosion i Ukraina få marginella effekter på svensk mark.

– Lokalt kan det påverka årets skörd som vi då får ta om hand, men det är så låga koncentrationer att det är utspätt året efter. För någon enstaka markägare kan det bli väldigt besvärligt, men det är inget som påverkar den nationella livsmedelsproduktionen, säger hon.

Hur Sverige skulle drabbas vid en eskalerad konflikt är enligt svenska myndigheter svårt att svara på. En kärnvapenattack i Ukraina med dubbelt så stark laddningsstyrka som den Strålsäkerhetsmyndigheten räknat på påverkar inte slutsatserna, säger Jan Johansson.

– Det blir inte dubbelt så stora konsekvenser i Sverige bara för att det är dubbelt så stort utsläpp eller en dubbelt så stor explosion. Man måste hoppa i storleksordningar för att det ska spela riktigt stor roll.

Svenskt importberoende

Ungefär hälften av maten vi äter är importerad, varav majoriteten från Danmark, Tyskland och Nederländerna. Möjligheten finns därför att Sverige påverkas indirekt, även om vindarna för eventuellt radioaktivt nedfall i annan riktning.

– Skulle man börja använda väldigt mycket kärnvapen i Ukraina så tror vi att problem som transporter, oro och oljetillgång blir större än att väder, vindar och explosionstyper ska samverka för att just vi ska ha fruktansvärt otur, säger Catrin Molander.

Annons

Om Ryssland gör verklighet av sitt kärnvapenhot vore det första gången sedan de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki atombombades av USA 1945.

Många analytiker anser att sannolikheten att så sker är liten. Ryssland, resonerar man, har helt enkelt för mycket att förlora.

Om Putin trots det går från ord till handling så kommer reaktionen bli omedelbar, tror Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– Nato kommer att svara, sade han till TT tidigare i september.

Ett alternativ som diskuterats är enligt Engelbrekt ett "massivt" svar mot kommandocentraler och ansvariga militära enheter – men med konventionella vapen för att undvika ytterligare eskalering.

Atomvinter och massdöd

Vad ytterligare eskalering skulle innebära går bara att spekulera i. Tidskriften Nature Food publicerade i augusti en studie som presenterar ett värsta tänkbara scenario.

Enligt studien skulle fem miljarder människor, däribland 99 procent av Sveriges befolkning, svälta ihjäl i händelse av ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland.

Scenariot bygger enligt forskarna på att tusentals kärnspetsar avfyras mot USA:s, Europas och Rysslands storstäder. Explosionerna utlöser eldstormar och atmosfären fylls med sot som blockerar solljuset flera år framåt.

När den så kallade atomvintern infinner sig blir det mörkt och kallt. Världens skördar minskar med 90 procent på tre, fyra års sikt och massvält drabbar stora delar av jordklotet.

Sverige, med sitt nordliga läge och beroende av importerat livsmedel, hör till de länder som drabbas hårdast.

Annons

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om konsekvenserna av ett dubblat utsläpp.

Fakta: Spåren efter Tjernobyl

Kärnkraftsolyckan i ukrainska Tjernobyl, dåvarande Sovjetunionen, inträffade den 26 april 1986.

De sovjetiska myndigheterna försökte initialt tysta ner olyckan, som avslöjades först sedan personal på det svenska kärnkraftverket Forsmark larmat om ovanligt höga strålningsnivåer.

Miljökatastrofen runt Tjernobyl var tidigt ett faktum, men även Sverige drabbades av nedfall som innehöll en rad radioaktiva ämnen som jod-131, cesium-137 och cesium-134.

Värst drabbat blev Västerbotten och Västernorrland samt delar av Jämtland, Gävleborg och Uppland.

På grund av gränsvärdet för hur mycket cesium slaktat kött fick innehålla kasserades 1986 cirka 27 000 renar i Västerbotten. I Gävleborg noterades förhöjda strålningshalter i bland annat bär och mjölk.

I jordbruksprodukter och dricksvatten är halterna av cesium i dag en hundradel av var det var direkt efter olyckan. I skog och mark har minskningen i växter och vilda djur gått långsammare.

Vildsvin som etablerar sig i de berörda områdena, och bökar i jorden, innehåller regelbundet höga halter radioaktiva ämnen, och Livsmedelsverket avråder från att konsumera köttet.

Även vissa svampar innehåller fortsatt höga nivåer av cesium.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, SVT

Fakta: Spåren efter Tjernobyl

Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tog 2021 fram ett scenario där ett kärnvapen används för att slå ut Nynäshamns hamn utanför Stockholm.

Syftet var att skapa ett underlag för räddningstjänst och andra myndigheter att använda vid totalförsvarsplanering.

Den 100 kiloton stora laddningen (bomberna som fälldes över Nagasaki och Hiroshima låg på 15–20 kiloton) resulterar i det fiktiva scenariot i att över 10 000 människor dör direkt. Ytterligare tusentals dör av strålskador inom ett par veckor.

Ett eldklot med en radie på 450 meter bildas och majoriteten av all bebyggelse inom en två kilometers radie raseras av stötvågen. Upp till tre kilometer bort drabbas människor av tredje gradens brännskador, och bränder uppstår i skog och mark, samt i byggnader.

Stötvågen påverkar också lokal infrastruktur som broar, el- och ställverk, ledningar och mobilmaster.

Strålningen är en timme efter explosionen så hög inom 500 meter från nedslagsplatsen att människor ådrar sig livshotande strålskador inom tio minuter.

I scenariot blåser en hård vind mot sydväst. Radioaktivt nedfall når inom några timmar Nyköping och Norrköping, och senare Västkusten. Ju längre tid som passerar, desto lägre blir strålningshalterna.

I Nyköping och Norrköping tvingas myndigheterna till svåra avväganden. Bland annat om människor får tillräckligt skydd från strålningen genom att gå ner i källare, eller ska de försöka lämna området med bil med risk att fastna i trafikstockningar och därigenom utsättas för strålning.

Stockholm, nordost om Nynäshamn, skulle klara sig oskatt tack vare vindriktningen.

Källa: FOI

TT
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons