Vi vinner på att slå samman marin och kustbevakning

Ledare Artikeln publicerades

I somras slog Kustbevakningen larm om att man saknade 133 miljoner, något som renderade i att man varslade 125 personer och skulle bli tvungna att sälja fem fartyg och avveckla sju kuststationer - om inte regeringen sköt till mer pengar.

Försvarsmakten lider också av ekonomiska problem eftersom politiken inte finansierat sin beställning av försvarsförmåga. Men här handlar det om miljardbelopp som saknas. Kustbevakningen kunde tack och lov dra tillbaka sitt varsel även om man bara fick hälften av den begärda summan. Båda myndigheterna lider således av en omfattande underfinansiering. Med detta som bakgrund är det märkligt att ingen ifrågasatt huruvida Kustbevakningen behöver vara en egen myndighet? Vi har idag två statliga aktörer som bedriver sjöövervakning till sjöss, men utan samordning. Det är till synes bara Sverige och Tyskland som har valt en sådan särlösning. I Norge och Danmark är Kustbevakningen en del av Marinen.

Kustbevakningen brukar marknadsföra sin verksamhet som avgörande för miljön och bekämpningen av grov brottslighet.

En oantastbar verksamhet som just därför oftast undgår politisk granskning, vilket i det här fallet är olyckligt. Jag anser att statens maritima verksamhet skulle må bra av att effektiviseras, även om jag vanligtvis är skeptisk till ordet ”effektivisering”.

  Huvuddelen av Kustbevakningens verksamhet borde inordnas som en fristående del i Marinen precis som i Norge och Danmark.

  De rent polisiära uppgifterna som KBV sysslar med borde flyttas till en utökad sjöpolisverksamhet, där de borde hört hemma redan från början.

  2012 presenterade utredaren Jan Hyllander en offentlig utredning som pekade på att det skulle gå att effektivisera inom den statliga maritima verksamheten. Kustbevakningen var mycket negativ till slutsatserna i utredningen, och några tydliga riktlinjer för att åstadkomma ökad samordning har inte formulerats av regeringen.

  Även om Kustbevakningen tycker idén är usel, så tror åtminstone jag att en sammanslagning skulle innebära många fördelar.

  För det första så bör KBV åläggas ett helhetsansvar för all sjöövervakning. Det skulle frigöra mycket tid för marinens stridsfartyg att fokusera på att stärka försvarsförmågan genom mer kvalificerade övningar istället för att lägga dyrbar tid på enskild patrullering till sjöss.

  Att dela administration, utbildning, logistik och hamnar skulle frigöra pengar för att kunna öka tiden till sjöss.

  Det skulle också gynna personalförsörjningen om man efter tjänst på stridsfartyg kan växla över och bli kustbevakare, givetvis efter nödvändig kompletteringsutbildning. Men det här är ett känsligt ämne. Kustbevakningen vill absolut inte ”ätas upp av Marinen” och därför är man skeptiska.

  BLT skrev hösten 2013 att det nya fartyget KBV 003 Amfitrite skulle flyttas från Handelshamnen till ny kajplats i Örlogshamnen, ett litet steg mot ökad samordning.

  Men ett och ett halvt år senare så har flytten fortfarande inte blivit av. Kustbevakningen och Marinen fortsätter segla runt på böljan den blå, men utan regeringens krav på samordning.

  Fakta

  Niklas Wiklund

  är örlogskapten i flottan men

  skriver i BLT egenskap av fri försvarsdebattör. Han

  har gjort sig känd under pseudonymen Skipper.

  Visa mer...