Vi tar starkt avstånd från ekofascisterna

Ledare Artikeln publicerades
Olle Hilborn, språkrör Miljöpartiet Karlskrona, längst till vänster i bild.
Olle Hilborn, språkrör Miljöpartiet Karlskrona, längst till vänster i bild.

Angående ledaren ”

” (BLT den 24 november).

Först vill jag säga att jag och Anders Gustafsson är helt överens - att överge demokratin för ett elitstyre är inte en framkomlig väg.

Sedan känner jag att jag måste tydliggöra att det här är en extremt liten del av den gröna rörelsen som anser att det vore bra att överge demokratin. En benämning på den här rörelsen är ekofascism. Det här är något som väldigt få ställer sig bakom. Miljöpartiet tar avstånd från detta, tillika andra gröna partier.

För att inte riskera sammanblandning mellan ekofascisterna och den ideologi vi följer i Miljöpartiet vill jag ändå tydliggöra några demokratiska ståndpunkter som vi i MP har. Vi tror på ett representativt system där flera olika partier finns för att skapa mångfald och god representation av befolkningens åsikter. Låga spärrar är positivt vilket gör att små, lokala partier kan få in en fot i maktens korridorer. Det var bland annat därför vi protesterade och röstade emot när de styrande i Karlskrona drev igenom att vi ska ha en spärr på tre procent i stället för två procent för att partier ska kunna ta en plats i fullmäktige.

  Vidare tycker vi saker såsom att en sänkt rösträttsålder till 16 år är positivt. Olle Wästbergs demokratiutredning förklarar att det är viktigt att förstagångsväljare röstar, annars riskerar de att aldrig börja rösta. Att då sänka rösträttsåldern så att de flesta förstagångsväljare går i skolan - något vi vet bidrar positivt till valdeltagandet - ser vi väldigt positivt på.

  Annat som kan nämnas är att vi uppskattar en granskande press. Vi tycker också att alla ska vara lika inför lagen och ingen ska födas till ett ämbete - därav vill vi att monarkin ska avskaffas. Medborgardialoger är väldigt viktiga och ett område som behöver utvecklas ytterligare.

  Jag vill citera en del ur MP:s partiprogram: “Yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen är ovärderliga. Det goda samhället behöver byggas på en grund av mänskliga fri- och rättigheter. Våra gemensamma angelägenheter ska hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut.”

  Därmed tar vi också starkt avstånd från ekofascism och dess odemokratiska idéerna.

  Olle Hilborn, språkrör Miljöpartiet Karlskrona

  Svar: Tack för repliken. Avsikten med ledaren var att gå i polemik med de gröna röster som anser att demokratin måste sättas på undantag för att möta klimatkrisen. Miljöpartiet nämns över huvud taget inte i ledaren. Därför känns det i sammanhanget något överflödigt att Hilborn inkommer med en replik. Men det är givetvis bra, om än inte påkallat, att Hilborn och Miljöpartiet Karlskrona tar tydligt avstånd från uttryck för den så kallade ekofascismen.

  Anders Gustafsson