Vi måste tänka det osannolika

Ledare Artikeln publicerades
Vladimir Putin.
Foto:Alexei Druzhinin
Vladimir Putin.

Krig i Blekinge. Ryska stridsvagnar som rullar in i hamnen i Karlshamn. Trupper som besätter Kallinge. Sannolikt? Inte särskilt.

Även i Kungliga Krigsvetenskapsakademins nya rapport, som vi berättar mer om på nyhetsplats, är detta scenario det mest extrema av tre olika fall.

Men ett bra försvar kan inte bara planeras utifrån att omvärlden lunkar på som vanligt. Är det sannolikt att just ditt hus börjar brinna eller att just du hamnar i en trafikolycka? Gissningsvis nej. Ändå har du förhoppningsvis både brandsläckare och bilbälte.

Vi hoppas på det bästa, förbereder oss för det värsta.

  Om detta skrev den kinesiska generalen Sun Tzu redan för 2500 år sedan, i boken "Art of war".

  "Krigskonsten lär oss att inte lita på sannolikheten att fienden inte kommer, utan på vår egen beredskap att möta honom. Inte på chansen att han inte anfaller, utan i stället på det faktum att vi gjort vår position ointaglig."

  Det som var sant i tider av svärd och pilbågar är än mer aktuellt i tider av u-båtar och flygplan. Rapportens scenario sträcker sig tio till femton år in i framtiden. Det är en halv evighet i politikens värld. Vem hade för femton år sedan gissat att Ryssland skulle ta Krim och föra krig i Ukraina? Vem hade år 1975 kunnat förutse Sovjets kollaps?

  I militärens värld är tio till femton bara en kort stund. Redan i början av 2000-talet började den nya ubåten A26 planeras. Inte förrän 2022 ska den första lämna Karlskronavarvet. Att bygga upp försvaret tar tid. Många beslut vi fattar i dag ska kunna hålla i nära trettio år.

  Rapportens extremfall, där Blekinge utsätts för ett anfall, bygger också på att världen i övrigt förändras. Kina har tagit en mer aktiv, och aggressiv, roll i Asien. Krigsrisken där binder, i scenariot, redan upp mycket av Natos resurser, vilket gör att ryssarna känner sig starkare.

  Av naturliga skäl är Ryssland ofta i fokus i den svenska debatten, men landet är trots allt en före detta stormakt på nedgång. Kina är en blivande supermakt på uppgång. I dag känns det osannolikt att landet skulle ge sig in i en skarp konflikt, men sådant kan förändras snabbt.

  Så vilka slutsatser kan vi i Sverige dra av denna rapport? En är att vår försvarsförmåga, tyvärr, inte är särskilt god. Den kommer heller inte att förbättras nämnvärt med det försvarsbeslut som är taget. Författarna beskriver samtidigt hur Ryssland stärker sin förmåga, framförallt möjligheten att snabbt mobilisera och ställa om till anfall.

  Den som påtalar dessa fakta möter alltid anklagelser för att vara drabbad av rysskräck eller Putin-noja, trots att landet på senare tid inte tvekat att utnyttja sin militära makt. Men inte ens den mest inbitna Putin-apologet kan blunda för den upprustning som sker, och som (under denna eller en annan regim) kan utnyttjas till anfall.

  Som Sun Tzu upplyste oss om redan för 2500 år sedan är det inte motståndarens avsikter, utan dennes förmågor, som vi måste tänka på.