"Vi kunde ha varit tydligare"

Ledare Artikeln publicerades
Bild från Natos u-båtsövning Dynamic Mongoose.
Foto:Hommedal, Marit
Bild från Natos u-båtsövning Dynamic Mongoose.

Den bloggande örlogskaptenen Niklas Wiklund anklagar Ekot för osaklighet när det gäller de nya uppgifter vi nyligen publicerade kring ubåtsjakten 2014.

Läs mer: Missledande uppgifter sår tvivel om försvarets trovärdighet

Det är bra att Ekots rapportering skärskådas och diskuteras, särskilt av så insatta personer som Wiklund. Huvudpoängen i vår nyhet var att Försvarsmaktens djupare analys visat att det ljud, som i ett första skede anförts som det viktigaste beviset för en kränkning, i själva verket kom från en svensk källa.

Att Försvarsmakten i september 2015 avskrivit detta bevis framgick tydligt i vår rapportering. Det nya var alltså själva anledningen till att beviset avskrevs vilket vi tycker är en mycket relevant nyhet för vår publik.

  Vi vill också påpeka att Ekot i sina huvudsändningar och på webben hela tiden poängterat att Försvarsmakten vidhåller att en kränkning skett av svenska vatten hösten 2014. När vi i efterhand går igenom den samlade rapporteringen kan vi se att något av våra kortfattade telegram om nyheten kunde ha varit tydligare formulerat, och det är bra att Wiklund uppmärksammar oss på det.

  När det gäller den misstänkta ubåt som ska ha observerats vid en marinövning vid fyren Vindbåden våren 2015, har trovärdiga källor uppgett för Ekot att den var tysk. Ekot finner inga skäl att tvivla på de uppgifterna utan kommer att återkomma med fler publiceringar i ämnet när vi har något nytt att förmedla.

  Mats Eriksson, reporter på Ekot

  Olle Zachrison, ansvarig utgivare Ekot

  Svar direkt: Som jag poängterade särskilt i min ursprungliga krönika, så är Ekots huvudartikel saklig, men rapporteringen i de korta nyhetssändningarna förmedlade ett helt annat budskap.

  "Samtidigt så kan vi avslöja nya uppgifter om den stora ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014, då talade Försvarsmakten om att en utländsk ubåt kränkt svenskt vatten, men nu visar det sig att det ljud som var beviset för det i själva verket kom från en svensk källa, och inte alls från en utländsk ubåt."

  I dessa kunde innebörden tyvärr tolkas som att det inte förekommit några utländska ubåtar i svenska vatten hösten 2014, vilket inte stämmer med Försvarsmaktens rapportering, och något som väldigt många nu har reagerat på.

  Det är bra att Ekot i sin replik medger att den senare rapporteringen kunde ha formulerats tydligare, men tyvärr är skadan redan skedd, då det finns en överhängande risk att det har såtts tvivel runt de faktiska omständigheterna hos Ekots många lyssnare.

  Niklas Wiklund