1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Svik inte Kallinge och Blekinge!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) öppnar för en förtida stängning av Bromma flygplats. Det vore mycket dåligt för landet utanför Storsstadssverige, inte minst Blekinge.
Om Bromma flygplats försvinner kan så mycket som 30 procent av den svenska inrikesflygtrafiken försvinna, enligt BRA.
Foto: Johan Nilsson/TT

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) öppnar för att Bromma flygplats kan komma att stängas före dess att nuvarande avtal mellan Stockholms stad och Swedavia löper ut. Han hänvisar i stället till den mycket osäkra utbyggnaden av Arlanda.

Det är ett förvånande besked och det kommer nästan samtidigt som statliga Swedavia har gjort stora investeringar, ca 1,5 miljarder kronor, på Bromma flygplats.

En nedläggning av Bromma flygplats skulle få negativa konsekvenser för landet utanför Storsstadssverige. Bromma är ett viktigt nav för inrikesflyget. Flygbolaget BRA, som står för 95 procent av trafiken på flygplatsen, säger att de inte har förutsättningar att flytta sin verksamhet till Arlanda. Och apropå utbyggnaden av Arlanda. Hur har infrastrukturministern tänkt sig att få med sig Miljöpartiet på det? Partier säger ju som bekant blankt nej.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

Om Bromma flygplats försvinner kan så mycket som 30 procent av den svenska inrikesflygtrafiken försvinna, enligt BRA. Orter som helt kan komma att tappa flygförbindelse till Stockholm är Växjö, Halmstad, Kristianstad och Trollhättan. Orter som helt kan komma att förlora konkurrens på flyglinjen blir Ronneby, Kalmar, Sundsvall, Östersund, Visby och Ängelholm.

Eneroths utspel kommer dessutom i en tid när inrikesflyget har det tufft. Under perioden januari till oktober i år har passagerarantalet vid Ronneby airport sjunkit med 9 procent jämfört med samma period förra året. Men det kanske sker helt i enlighet med de rödgrönas plan?

Bakom den statistiken finns bland annat den helt felkonstruerade flygskatten, som inte styr mot minskade utsläpp utan beskattar antalet passagerare. Flygskattens påverkan kan dock visa sig vara en fis i vinden i jämförelse med en nedläggning av Bromma flygplats.

Klimatpolitik i all ära men Sverige är – har alltid varit och kommer alltid att förbli – ett land med stora avstånd. På många ställen runtom i vårt land finns ett välmotiverat behov av flyg för snabba och regelbundna transporter över stora avstånd. Det handlar inte om nöjesresor till Thailand eller Gran Canaria utan om att hela Sverige ska leva.

Ska Blekinge vara ett attraktivt län för företagsetableringar, turism, och myndighetslokaliseringar måste vi ha goda kommunikationer, inte minst till Stockholm som är landets ekonomiska och politiska centrum. Vi ligger ju dessutom vid sidan av de stora allfarvägarna, E4:an och stambanan. Den omdiskuterade höghastighetsjärnvägen kommer inte att förändra detta.

I stället för att försämra vår nationella infrastruktur borde politikerna satsa på att inrikesflyget ska bli mer miljövänligt genom biobränslen, elektrifiering och styrmedel som leder till minskad klimatpåverkan. Flygbolaget BRA är exempelvis det första och enda kommersiella flygbolaget i världen som klimatkompenserar alla flygresor. Framtiden är inte att sluta resa, det är att göra det på ett miljövänligt sätt.

Vår socialdemokratiska riksdagsledamot Magnus Manhammar skrev häromåret i en riksdagsmotion följande: ”För Blekinge, och stora delar av landet, är den rådande osäkerheten kring Bromma flygplats förödande. Fungerande flygkommunikationer mellan Blekinge och Sveriges storstadsregioner är nödvändiga.”

Nu har osäkerheten kring Bromma flygplats framtid ökat ytterligare. Vad är beskedet från Magnus Manhammar, och för all del Heléne Björklund (S), nu? Vad är ert besked till Tomas Eneroth? Till Blekingeborna?