Sveriges Arkitekter: en stad kan aldrig vara statisk

Ledare Artikeln publicerades

Angående ledaren ”Sorgen borde omvandlas till något konstruktivt” (BLT den 14 oktober).

I rådande byggboom där städer förändras kraftigt är det glädjande att fler – också journalister och andra opinionsbildare – engagerar sig i arkitektur och stadsutveckling.

Städer är alltid en del av ett lands kultur. De är en konsekvens av läge, statsskick, tider av oro och av fred. De är en produkt av sina invånare, brukare och besökare. Med tiden förändras staden. Nya människor föds, flyttar in och tar i anspråk. Staden kan aldrig vara statisk: inte heller dess byggnader. Arkitektur är mer än bara yta, arkitektur är funktion och teknik och varje arkitekt är skolad i platsens själ.

Att bygga städer tar tid. Underhand rivs och tillkommer hus. Vissa sörjer vi, andra berör oss mindre. Med stor respekt för vårt kulturarv har Sveriges Arkitekter därför instiftat en akademi för kulturmiljö, som har påbörjat sitt arbete under hösten. Ordförande är professor Kerstin Barup som bland annat är känd för sin restaurering av Kalmar domkyrka.

  I Dresden, som Anders Gustafsson hänvisar till, har återuppbyggnaden av den raserade kyrkan och rekonstruktioner av kvarter i innerstan föregåtts av diskussioner och utredningar som pågått sedan 1980-talet. De sker inte av estetiska skäl utan som en del av återföreningen mellan östra och västra Tyskland. Och att det finns människor i Dresden som saknar sin kyrkoruin visar tydligt att en stadsutveckling som bygger på rekonstruktioner inte är ett självklart sätt att värna kulturarvet.

  Med medvetenhet och långsiktighet kan staden utvecklas och tillåta både gammalt och nytt.

  Charlotta Holm Hildebrand

  Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

  Svar: Tack för repliken. Vi får sätta vårt hopp till den nyinstiftade akademin. Med tanke på de många okänsliga ingrepp i äldre stadsmiljöer som gjorts och fortfarande görs är behovet av nytänkande inom arkitektkåren stort.

  Anders Gustafsson