Så dags att visa enighet

Ledare Artikeln publicerades
Politikerna i sydost vill hävda sig bättre mot storstadslänen och ge allmänheten en bättre infrastruktur. Synd då för oss alla att de inte kunde enas om en regionförstoring.
Foto:Peter Lejon
Politikerna i sydost vill hävda sig bättre mot storstadslänen och ge allmänheten en bättre infrastruktur. Synd då för oss alla att de inte kunde enas om en regionförstoring.

Politikerna i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län vill genom ett upprop få regeringen att satsa på infrastruktur utanför storstäderna. Det är förstås bra. Men det var ju just av den anledningen som regionförstoringen hade behövts. Vid det tillfället visade de styrande med all önskvärd tydlighet att det knappast finns en sammanhållen vilja i sydost.

I början av september presenterade Trafikverket sin plan för infrastrukturen under de kommande åren. Invånare i Kronoberg, Blekinge och Kalmar får inte så mycket utväxling för sina skattepengar i den planen. Inte ens samhällsekonomiskt hållbara projekt som Sydostlänken genomförs. Några begripliga svar på varför det är så, får vi inte heller.

Vi i detta hörn må befinna oss utanför den gyllene triangeln av de tre storstäderna. Men vi är vare sig glest befolkade eller någon krisregion - tvärt om. I våra tre län bor över en halv miljon invånare. I färska siffror förmodligen närmare 600 000. De tre regionhuvudstäderna växer så det knakar.

I förra veckan samlades företrädare för Växjö, Kalmar och Karlskrona för att skriva på ett upprop riktat till näringsdepartementet.

    Politikerna är missnöjda med den lagda transportplanen. De vill erbjuda regeringen att bygga 30 000 bostäder under de kommande decennierna. I utbyte ska sydost få infrastruktursatsningar. Det är så man gör i den så kallade Sverigeförhandlingen om höghastighetsbanan.

    Det är alltid bra att samarbeta. Den västra sträckningen av banan gynnar oss inte speciellt mycket. Sydost måste alltså rimligen kunna få tillgång till något annat.

    Men visst är det ironiskt. Regionförstoringen har just förkastats. Det om något hade kunnat ge oss större tyngd gentemot storstadslänen. Det var en smärtsam process, inte minst nere i detta hörn. Det avslöjades ganska frankt vem som (inte) ville vara med vem.

    Verkliga resultat betyder något annat än namnteckningar. Den kräver att Växjö arbetar för Karlskrona och Karlskrona jobbar för Kalmar. Ständigt.

    God idé, alltså. Men det hade varit ännu bättre om tillfället hade tagits när det verkligen betydde något.