unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Anders Gustafsson: Rundvirkesavgift pragmatiskt försök att lösa ett besvärligt problem

Angående ledaren ”Skogstokigt förslag om fondsocialism” (BLT den 17 september).
Ska skogsägarna betala för nya naturreservat? Eller ska staten göra det?
Ska skogsägarna betala för nya naturreservat? Eller ska staten göra det?
Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en personligt skriven text i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På uppdrag av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, har jag skrivit ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skog”.

I rapporten konstaterar jag att om vi dels lyckas etablera ett ekologiskt representativt och sammanlänkat reservatsnätverk, dels tillräckligt träffsäkert naturanpassar verksamheten på de brukade arealerna, kan effekterna på det möjliga, årliga virkesuttaget av att nå målet begränsas till 17-18 procent. Brister kvaliteten hos någon av parametrarna, stiger reservatsbehovet och ännu större virkesvolymer måste lämnas kvar.

Att lyckas med detta trick är inte enkelt, men avgörande för möjligheterna att långsiktigt nyttja skogen för att få råvaror, jobb och inkomster.

Ett hinder är att det i dag nästan helt saknas incitament från staten till markägarna att bidra.

Trots detta gör många skogsägare insatser. Ett exempel är de så kallade frivilliga avsättningarna på 1,1 miljoner hektar som minskar det möjliga virkesuttaget med 3-4 miljoner kubikmeter per år. Kostnaden är sannolikt över en miljard om året. Alliansregeringen förutsatte 2014 att avsättningarna till 2020 ska öka till nästan 1,5 miljoner hektar.

Kortsiktigt är avsättningarna mycket värdefulla, långsiktigt är nyttan mera diskutabel:

Ingen kan garantera att områdena permanent undantas från skogsbruk.

Urvalet av områden görs av ägaren, som sällan har möjlighet att välja de ur regionalt och nationellt perspektiv rätta miljöerna. Om bortfallet av virke motsvarar miljönyttan är oklart.

Den markägare som på detta sätt tar ansvar, bär själv kostnaden. Grannen, som struntar i ansvaret, vinner ekonomiskt.

För att hantera detta föreslår jag en avgift på rundvirkesförbrukningen vid stora industrier. Det handlar inte om att flytta kostnader från staten till markägarna utan att ersätta markägarnas nuvarande permanenta kostnad (med oklar miljönytta) med en temporär avgift. Samtidigt ges näringen, via en fondlösning ihop med staten, direkt möjlighet att påverka vilka områden som skyddas och säkra hög kvaliteten på det reservatsnätverk som behövs. Näringens kostnader ökar inte alls, men möjligheterna att sänka kostnaden för att nå miljömålet förbättras.

Anders Gustafsson lyckas få detta pragmatiska förslag till lösning på ett besvärligt problem till ett ”Skogstokigt förslag om fondsocialism”.

Mina förslag siktar på att maximera möjligheterna att bedriva skogsbruk parallellt med att miljömålet nås. Jag gör inte anspråk på att ha presenterat den enda tänkbara lösningen. Har BLT tankar om hur miljömålet kan nås till lägre kostnad?

Magnus Nilsson

Svar: Som Nilsson nämner har Sveriges skogsägare avsatt en betydande del av den produktiva skogen på frivillig väg. Att den avsatta skogen innebär en kostnad är självklart men att skogsfastigheten blir certifierad innebär också att den skog som avverkas betingar ett högre pris på marknaden.

Marknaden har alltså drivit fram ett certifieringssystem som gynnar både miljön och skogsägarna. Man skulle kunna säga att detta är ett bra exempel på hur marknadsekonomin skapar miljönytta samtidigt som äganderätten respekteras.

I stället för detta för Nilsson fram ett alternativ som innebär fonder som skogsägarna ska vara med och finansiera genom tvingande avgifter. Avgifterna ska sedan gå till att finansiera socialisering av privat egendom. Föga förväntat har detta ”pragmatiska förslag” mött extrem upprördhet. Om staten vill bilda naturreservat, ytterst genom tvång, ska det vara staten som bär den fulla kostnaden.

Angående nu gällande miljömål anser ledarsidan att dessa behöver uppdateras så att de i ökad utsträckning bejakar skogsbrukets roll i ett klimatperspektiv.

Anders Gustafsson

Läs mer