1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Anders Gustafsson: Ronneby, ta till er av kritiken!

Remisstiden för förslaget till ny IT-policy för Ronneby kommun har nu gått ut.
Den grundlagsfästa meddelarfriheten är en viktig del av vår demokrati.
Foto: Martin Meissner

Som ledarsidan tidigare har berättat är Ronneby kommun i full färd med att anta en ny IT-policy som ska reglera hur de kommunanställda använder internet (BLT den 29 januari).

Förslaget har väckt uppmärksamhet – och fått utstå mycket kritik – då det i policyn bland annat föreslås att anställda som skriver om kommunen i sociala medier, både under och efter arbetstid, måste ”tänka på att det görs på sådant sätt att Ronneby Kommuns, anseende och goda rykte bibehålls”.

Med rätta har det påpekats att en sådan formulering är svårförenlig med yttrandefriheten och meddelarfriheten. Vän av ordning påpekar: hur ska en kommunanställd kunna larma om missförhållanden och oegentligheter inom de kommunala verksamheterna och samtidigt göra det på ett sätt att Ronnebys ”goda rykte bibehålls”?

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Blekinge Läns Tidning politiska etikett är oberoende liberal.

En av de mest namnkunniga kritikerna har varit yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. ”En kommun, eller en myndighet, kan inte ställa ett sådant krav på sina anställda att, jo, använd er yttrandefrihet men det får ni bara göra om ni pratar gott om kommunen”, har han bland annat sagt om förslaget i en intervju med tidningen Arbetet (den 28 januari).

Nyligen gick remisstiden för förslaget ut – och även bland de kommunala instanserna väcker formuleringen uppmärksamhet. ”En fråga som ytterligare bör belysas är om det är rimligt att sätta krav på hur medarbetarna får uttrycka sig gällande sin arbetsgivare på sin fritid utifrån ett yttrande- och meddelarfrihetsperspektiv”, skriver Ronneby Miljö och Teknik AB i sitt yttrande. Enheten för Näringsliv och Kommunikation anser att hela formuleringen bör utgå och att man i stället ska hänvisa till befintliga riktlinjer för användning av sociala medier. Där anger punkt 13 att ”Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller på sociala medier, men tänk på att uppgifterna får en snabb och bred spridning och att konsekvenserna kan vara svåra att överblicka.”

Nu har kritik framförts från fackförbund, från en yttrandefrihetsexpert och kommunala instanser har – helt korrekt – ifrågasatt formuleringens rimlighet utifrån ett yttrande- och meddelarfrihetsperspektiv. Denna kritik bör ansvariga tjänstemän och politiker ta till sig i den fortsatta beredningen av policyn: formuleringen måste styrkas.

Det får inte råda någon tveksamhet kring att de kommunanställda ska kunna använda sin grundlagsfästa meddelarfrihet även om det sätter kommunen i dålig dager. Det är en fråga om den lokala demokratin. I det långa loppet är det också genom att problem uppdagas som verksamheter kan bli bättre och en kommun få ett ”gott rykte”. Det är just av den anledningen meddelarfriheten är grundlagsskyddad.

Läs mer

Ronneby

Satsning på populär vandringsled

Länsstyrelsen ger klartecken för grillplats med övernattning

Coronavirus

Corona: Äldrevården jobbade med fel skyddsvisir

Nu anmäler kommunen leverantören till Arbetsmiljöverket

Sport

Duplantis hoppar Karlskrona

Stavhoppstouren stannar till – men utan världsstjärnan

Nyheter

Trafik: Så ska buskörningen i orten stoppas

Polisens nya grepp ska öka tryggheten

Trafik

Trafik: Förseningar i tågtrafiken - påverkar hela Blekinge

Signalfel mellan Ronneby och Karlskrona

Antagningen

Listan komplett: Här är alla som kom in på gymnasiet i Blekinge

Se vem som kom in på vilken linje