unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Replik: Viktigt att bidrag till civilsamhället hamnar rätt

Replik till ledaren ”Sätt punkt för skattebetald islamism!” i BLT den 12 november.
Vet MUCF att våra pengar hamnar rätt?
Vet MUCF att våra pengar hamnar rätt?
Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en personligt skriven text i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Civilsamhället har alltid spelat en viktig roll i Sverige. Det skapar engagemang, sociala relationer och ger människor möjlighet att känna sig inkluderade. Civilsamhällets viktiga insatser märks i idrottsföreningar, elevorganisationer, hobbyförbund, politiska ungdomsförbund, kvinno- och tjejjourer, trossamfund, barnrättsorganisationer, härbärgen, studieförbund, nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen.

MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information vid beslut om tilldelning. De organisationer som får mest i bidrag är Scouterna, Spelhobbyförbundet Sverok, Sveriges Elevkårer, Sveriges Schackförbund och Riksförbundet unga musiker (RUM).

Myndigheten har under senare år inlett och genomfört ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete för bidragsgivningen. Allt för att säkra att varje skattekrona hamnar rätt.

Ibland blir en planerad verksamhet inte som det var tänkt. Då kan pengarna återkrävas. Det kan till och med finnas någon som medvetet försöker luras. Då kan pengarna återkrävas. Om det finns misstanke om att brott har begåtts anmäler vi till polisen.

Men, det måste också finnas utrymme att misslyckas med till exempel ett projekt man fått bidrag för. På samma sätt som nya affärs- och företagsidéer kan få stöd med offentliga medel utan krav på att lyckas.

Totalt har MUCF de senaste tre åren avslagit 90 ansökningar om statsbidrag, varav cirka 30 har överklagats. Avslagen kan bero på att ansökan inte uppfyller formella krav i förordningen, att organisationen inte har tillräckligt många medlemmar eller tillräckligt stor geografisk spridning. Andra brister kan gälla demokratisk uppbyggnad av organisationerna som att årsmöten inte hållits på korrekt sätt eller att revisor saknas. Fyra avslag gäller brister i att respektera demokratins idéer.

Domstolen har delat MUCF:s bedömningar i princip samtliga fall som prövats. Det visar att myndigheten gör rätt bedömningar oaktat om det gäller formalia, demokratisk uppbyggnad eller demokratins idéer.

Det finns alltid de som missbrukar system, det ser vi inom många verksamheter. Att döma ut eller försämra möjligheterna för civilsamhällets viktiga arbete bara för att enstaka aktörer misslyckas eller uppträder bedrägligt är korttänkt. Det misstänkliggör det viktiga demokratiarbete som görs i tider då felaktiga fakta får större rubriker än hårt arbetande volontärer. Behovet av ett starkt civilsamhälle är viktigare än någonsin.

Lotta Persson, chefsjurist, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Svar: Ni skriver att ”det måste också finnas utrymme att misslyckas med till exempel ett projekt man fått bidrag för.” Visst är det så. Det går inte att exakt veta vad utfallet av ett projekt kommer att bli. Men problemet är att MUCF upprepade gånger de senaste åren har givit skattepengar till organisationer som aldrig någonsin borde blivit tilldelade skattepengar. MUCF tycks dessutom ha gjort det på ganska lösa grunder där organisationer som säger sig arbeta för mänskliga rättigheter (som i själva verket arbetat för den totala motsatsen) fått stora statsbidrag.

Vidare skriver ni ”Att döma ut eller försämra möjligheterna för civilsamhällets viktiga arbete bara för att enstaka aktörer [...] uppträder bedrägligt är korttänkt.” Men att anse att vissa organisationer inte bör få stora statsbidrag försämrar inte för civilsamhället i stort. Det försämrar enbart för de organisationer, som genom statsbidrag får en orättvis konkurrensfördel genom tillgången till mer resurser och större plattformar.

Emma Jaenson