Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Replik: Vi är måna om Blekinges småskaliga vattenkraftverk

Med anledning av Kerstin Davidssons gästkrönika om Länsstyrelsen Blekinge har hört talas om elbristen (BLT den 1 oktober), vill vi nyansera bilden av länets elproduktion och klargöra följande:
Replik • Publicerad 7 oktober 2022
Detta är en personligt skriven text i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Precis som andra branscher har vattenkraften en skyldighet att följa svensk miljölagstiftning.
Precis som andra branscher har vattenkraften en skyldighet att följa svensk miljölagstiftning.Foto: LUDVIG THUNMAN

Vi står inför en utmanande vinter i Blekinge. Elpriserna är rekordhöga och Energimyndigheten flaggar för elavbrott. Sett till helåret har Sverige ett överskott av el. Men el är en färskvara. Under kalla vinterdagar kan det uppstå brist när vi konsumerar mer än vi producerar. Som län behöver vi förenkla och underlätta utbyggnaden av energikällor som vindkraft, solenergi och biogas.

Varför driver länsstyrelsen frågan om moderna miljövillkor för vattenkraft?

Annons

Sverige fick 2019 en ny lagstiftning som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Som länsstyrelse utför vi det regeringen beslutar och vi ser till länets bästa som helhet. Det betyder att vi jobbar med flera komplexa uppdrag samtidigt och gör rationella avvägningar mellan samhällsviktiga funktioner.

Precis som andra branscher har vattenkraften en skyldighet att följa svensk miljölagstiftning och driva sin verksamhet hållbart. Miljövillkoren värnar om friska hållbara vattendrag för framtida generationer.

Hur ser länsstyrelsen på vattenkraften i Blekinge?

Vi är måna om Blekinges småskaliga vattenkraftverk och vill utveckla dem på ett hållbart sätt tillsammans med kraftverksägarna. Med flera ägare har vi också nått konsensus. Vi har ett fyrtiotal vattenkraftverk varav flera har funnits här i flera hundra år och producerat el i drygt hundra. De är viktiga – både som elproducenter och som en del av vår kulturmiljö. I dag producerar sex kraftverk i Mieån mindre än ett modernt vindkraftverk.

Hur påverkar miljövillkoren Blekinges elproduktion?

Elproduktionen påverkas varken denna eller nästkommande vinter. Processen tar flera år och åtgärder beslutas av mark- och miljödomstolen. Kraftverksägarna får dessutom förmånlig ersättning. Vattenkraftens miljöfond står för 85 procent av omställningskostnaderna.

Vad gör länsstyrelsen i den pågående elkrisen?

Då vi är Blekinges högsta civila totalförsvarsmyndighet och vårt län har ett strategiskt och geografiskt utsatt läge, jobbar vi för att stärka vår elförsörjning och öka vår robusthet. Samverkan och insatser sker nationellt och regionalt med aktörer som kommuner, företagare och elbolag. Vår landshövding för också en ständig dialog med regeringen.

Vi tar ansvar för de ekonomiska och sociala konsekvenserna och dess påverkan på samhällsviktiga funktioner. Och vi jobbar på uppdrag av regeringen. Att i detta läge förbise miljökonsekvenser är varken logiskt eller rationellt.

Vi på länsstyrelsen finns här för Blekinge.

Annons

Elsa Eneman, chef miljöstrategiska funktionen

Peter Ryman, försvarsdirektör

Länsstyrelsen Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons