Replik: "Det är visst farligt med trådlösa nätverk"

Ledare Artikeln publicerades

Svar till krönika "Sluta sprid skräck om strålning" av Erik Hultgren.

Erik Hultgren gör flera felaktiga påståenden om strålning från trådlös teknik:

WHO:s cancerforskningsinstitut IARC cancerklassade strålning från trådlös teknik (wifi, mobilmaster, mobiltelefoner) som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B år 2011. Gällande Strålsäkerhetsmyndighetens påstående om ”avsaknad av vetenskapliga misstankar” finns det tvärtom omfattande belägg för att strålning från trådlös teknik har skadliga effekter. Det är fakta och kan enkelt kontrolleras.

En ny stor tysk djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten visar att 3G-strålning ökar tumörförekomsten redan då strålningen är 50 gånger under gällande gränsvärden. Det innebär att barn som använder surfplattor utsätts för dessa nivåer. Andra forskare har observerat att wifi-strålning skadar celler, spermier, förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till cancer och Alzhemiers, påverkar inlärning och minne samt beteende i djurförsök.

  250 studier har sett skaliga effekter på nervsystemet. Upprepad forskning och människors erfarenheter visar att strålningen orsakar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt negativ påverkan på den psykiska hälsan.

  År 2011 rekommenderade Europarådet att trådlösa nätverk inte används i skolan på grund av hälsoriskerna. År 2013 lämnade 29 internationella experter en forskningsöversikt omfattande de senaste fem årens forskning (1800 vetenskapliga rapporter). Slutsatsen var att beläggen för hälsorisker är växande långt under gällande gränsvärden. Trådlös teknik bör inte användas i skolan.

  Hösten 2014 skrev tre ledande experter: ”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”.

  Mona Nilsson

  Ordförande Strålskyddsstiftelsen

  Svar direkt: Trådlösa nätverk är ofarliga och saknar hälsorisker, förklarade jag i en krönika häromveckan. Denna bedömning gör både Strålsäkerhetsmyndigheten och WHO:s faktablad (WHO).

  Mona Nilsson väljer att i stället presentera forskning som främst handlar om mobiltelefoni.

  Där är forskningen osäker och WHO har för säkerhets skull klassificerat tungt användande av mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande. Använd därför handsfree. Deras bedömning kan läsas här.

  Strålskyddsstiftelsen använder också ett antal andra tekniker för att skapa oro. Utlåtanden från expertmyndigheter citeras ur sitt sammanhang; forskning om olika ämnen blandas samman; gedigna forskningsöversikter ignoreras och i stället presenteras enstaka studier där osäkerheten är extremt hög.

  Det är naturligtvis svårt att bemöta alla påståenden, eftersom Nilsson skjuter fritt med sin hagelbössa. Trådlösa nätverk anklagas för att orsaka allt från cancer och Alzheimers till spermienedsättning och koncentrationssvårigheter.

  Den som är intresserad av fakta rekommenderas att gå in på Strålsäkerhetsmyndighetens eller WHO:s hemsida, för att där själv läsa opartisk information.

  Erik Hultgren