Orkar vi inte bry oss?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Janerik Henriksson/TT

Vänsterpartiet slussar biståndsmedel till revolutionära kommunistpartier i andra länder. Dags att ompröva partibiståndet.

Svenskt bistånd går till många saker. Cirka 80 miljoner om året slussas till riksdagspartierna, störst parti får störst påse pengar. Dessa kan de sedan skicka vidare till närstående partier och organisationer i andra länder.

Svenska Dagbladet har i ett antal artiklar visat att Vänsterpartiet fortfarande ger stöd åt kommunistpartier som kräver väpnad revolution eller som ägnar sig åt terrorverksamhet. Det handlar exempelvis om det colombianska kommunistpartiet (PCC) och Arbetande massornas parti" (PLM) på Filippinerna.

Stödet är ingen engångsföreteelse. Vänsterpartiet har länge gett stöd till revolutionära rörelser, och verkar fortsätta göra det trots att reglerna för det partianknutna biståndet skärptes i fjol.

    Varför reagerar ingen? Få av de stora nyhetsmedierna har tagit upp problemet, trots att det borde vara en politisk bomb. Vänsterpartiet har trots allt utåt reformerat sig och rört sig bort från kommunismen. Inte ska det väl vara så förutsägbart att deras bistånd går till revolutionära rörelser att vi rycker på axlarna?

    Avslöjandena borde inte bara kasta en mörk skugga över Vänsterpartiet, utan också göra att vi omprövar partibiståndet.

    Det är i sig en rätt märklig idé att svenskt bistånd ska gå direkt till olika partier utomlands, och speciellt att antalet mandat i riksdagen ska avgöra vem som gynnas. Blir Socialdemokraterna stora skickas mer pengar till socialdemokratiska partier i andra länder. Blir Sverigedemokraterna stora gynnas nationalistiska partier.

    Det är naturligtvis fritt fram för partierna att starta biståndsorganisationer, liksom att söka stöd för de olika projekt de vill genomföra. Men de ansökningarna borde behandlas precis som alla andra möjliga projekt. Biståndet ska inte vara partipolitiserat.