SD Karlskrona måste reda ut al-Assad-kramandet

Ledare Artikeln publicerades
Paul Cederholm sitter i Karlskrona kommunfullmäktige för SD.
Foto:Patric Söderström
Paul Cederholm sitter i Karlskrona kommunfullmäktige för SD.

Det finns mycket som SD i Karlskrona måste reda ut efter Paul Cederholms (SD) al-Assadkramande och Larssons (SD) svamlande om al-Assad är diktator eller ej.

Den syriska skräckregimens brutalitet kan inte ha undgått ens den som bara förstrött följt nyhetsbevakningen de senaste åren. Och den syriska regimens brott är väl dokumenterade.

"På fem år har 13 000 människor, de flesta civila som troligen bara har varit emot regeringen, hängts i hemlighet i Saydnaya - det handlar till exempel om demonstranter, politiska dissidenter, människorättsförsvarare, journalister, läkare, hjälparbetare och studenter.", skrev Amnesty International tidigare i år i anslutning till att de presenterade en ny rapport om den syriska regimens brott.

"Brott mot de mänskliga rättigheterna och kränkningar av den humanitära rätten förblir utbredda, storskaliga och i vissa fall systematiska. Under 2015- 16 dokumenterades ett stort antal brott genomförda av regimstyrkor och väpnade grupper knutna till regimen.", skriver svenska Utrikesdepartementet i en rapport om mänskliga rättigheter i Syrien som publicerades tidigare i våras.

  Men den lokale sverigedemokraten Paul Cederholm har en helt annan syn på Syriens diktator Bashar al-Assad.

  Cederholm, fullmäktigeledamot för SD i Karlskrona, har vid upprepade tillfällen hyllat Syriens diktator Bashar al-Assad på sin öppna Facebooksida, vilket både BLT och sajten Inte rasist men... skrivit om nyligen (BLT den 6 juli).

  På Cederholms Facebooksida kan man bland annat se några propagandafotografier på en leende al-Assad ute bland folk. Över bilderna har Cederholm skrivit "Nu är han ute och fängslar folk igen...".

  I en annan statusuppdatering en annan propagandabild där al-Assad står lutad över en påse i en brödbutik, i statusfältet har Cederholm skrivit "Det måste vara det beryktade sarinpulvret".

  I en tredje statusuppdatering en propagandavideo på al-Assad och hans fru. Videon har Cederholm kommenterat enligt följande: "Här hela familjen Assad som besöker krigsskadade Syrier körandes i egen bil som om alltid har gjort och älskad av majoritetsbefolkningen."

  Ja, så fortsätter det.

  Men det stannar faktiskt inte där. När sajten Inte rasist men... ber Christopher Larsson, gruppledare för SD i Karlskrona, att kommentera Cederholms uttalande blir situationen än mer absurd (www.interasistmen.se den 9 juli).

  På frågan "Men du måste ju veta vem Assad är?" svarar Larsson "Det är klart att jag vet vem Assad är, men jag känner inte till hur han styrt sitt land." Och på påståendet "Han är en diktator" svarar Larsson "Ja den ena sidan säger diktator och den andra något annat, jag kan faktiskt inte det där."

  Cederholms al-Assad-kramande är djupt upprörande och en förolämpning mot alla som utsatts för diktatorns skräckregim. Att Christopher Larsson tvekar om al-Assad är en diktator eller ej är prov på anmärkningsvärd okunskap eller total ignorans inför fakta. Det är som att missta en katt för en elefant.

  Sverigedemokraterna i Karlskrona är svaret skyldigt hur de ser på en av vår tids allra värsta diktatorer. Undflyende tystnad duger inte som strategi.