Niklas Wiklund: Naiviteten lyser igenom även i …försvarsfrågor

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Patric Söderström

Vi är på väg att lägga ännu ett mycket händelserikt år bakom oss. I synnerhet när det kommer till området försvar och säkerhet. Men trenden är tyvärr negativ, och världen har under 2015 blivit allt mer osäker.

Läs mer: När vi i försvaret slutade lita på politiker.

Det pågår flera krig, vi ser stora flyktingströmmar och Europa har drabbats av flera vedervärdiga terrorattentat.

Vän av ordning frågar sig då om Sverige har vidtagit några konkreta åtgärder i syfte att vara bättre förberedda när vi blir drabbade? Svaret på den frågan, är tyvärr som så många gånger tidigare, nej.

  I flyktingfrågan har vi fått höra statsminister Löfven säga att ”vi har varit naiva”. Men det är faktiskt inte vi, svenska folket, som har varit naiva. Det är i huvudsak våra folkvalda politiker som har varit naiva då man uppenbart inte såg det som de flesta av oss andra såg skulle komma.

  Men det är inte bara i den här frågan som naiviteten lyser igenom. Samma sak gäller inom hela försvars- och säkerhetssektorn. Villfarelsen om att inget drabbar oss, ligger tyvärr som en tung våt filt över många områden.

  Läs mer: Försvarsbeslutet är långt i från tillräckligt.

  Vårt svenska samhälle står samtidigt som flyktingarna strömmar in och terrorhotet har ökat, inför en poliskris. Många poliser säger upp sig på grund av ohållbara arbetsförhållanden med underbemanning och låga löner. I en tid som nu med de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget och terrorattentat riktade mot Europa så vore det en fullständig katastrof om polisen inte kan upprätthålla säkerheten i vårt samhälle.

  Snabba åtgärder för att vända den här trenden är givetvis ett måste.

  Även det militära försvaret har problem, men här är istället de oerhört låga förbandsvolymerna och en omfattande underfinansiering av anslaget för försvarsmateriel som är den stora huvudvärken. En konsekvens av att Försvarsmakten under de senaste 15 åren har använts som budgetregulator i statsfinansen.

  Det försvarsbeslut som riksdagen klubbade igenom i somras brukar ofta benämnas som ett ”trendbrott” eftersom man då faktiskt ökade anslaget, något som inte skett på oerhört länge. Det är givetvis positivt.

  Men synar man det hela på närmare håll så kan man konstatera att politikerna enbart betalade halva notan av det som Försvarsmakten satte upp som ett absolut minimum för att lösa de mest akuta bristerna, så även här lyser tyvärr naiviteten igenom.

  Tillskottet är otillräckligt med anledning av omvärldsutvecklingen och den ökade risken för att Sverige skulle kunna dras in i någon form av konflikt i vårt närområde. När Ryssland med nyvunna stormaktsambitioner bedriver krig på flera fronter och analytikerna oroar sig för att Baltikum skulle kunna vara nästa mål, så måste vi givetvis vidta åtgärder för öka vår försvarsförmåga i en större omfattning än vad som nu sker.

  Här duger det inte att i efterhand komma och säga att vi har varit naiva.

  Men det finns även ett positivt trendbrott inom området samhällssäkerhet. Under året har frågan om totalförsvar kommit upp på agendan.

  Åtgärder vidtas för att se över samhällets beredskap för att klara av större påfrestningar och kriser. Nu kan vi bara hoppas på politisk insikt och konkreta åtgärder inom övriga samhällsfunktioner med syfte att säkerställa allas vår säkerhet.

  Det är helt nödvändigt.

  Läs mer: Vi missbedömde Ryssland

  Fakta

  Niklas Wiklund

  är oberoende försvarsdebattör, och är i sociala medier också känd under pseudonymen Skipper

  Visa mer...