Niklas Wiklund: Försvarsförmågan ökar inte i den takt omvärldsutvecklingen kräver

Ledare Artikeln publicerades
Rysk Su-27 fotograferad på nära håll från svenskt signalspaningsflygplan 2014. Spänningarna över och runt Östersjön ökar.
Foto:FRA
Rysk Su-27 fotograferad på nära håll från svenskt signalspaningsflygplan 2014. Spänningarna över och runt Östersjön ökar.

Säkerhetsläget i östersjöområdet är minst sagt dynamiskt. Det går sällan en vecka utan händelser som bidrar till att destabiliseringen ökar. I min föregående krönika skrev jag om att Ryssland planerar att föra in kärnvapenbärande atomubåtar och robotkryssare samt den kommande ryska övningen Zapad, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

I internationella media skrivs det numera nästintill dagligen om ökad spänning i östersjöregionen baserat på den omfattande ryska militära upprustningen, en ökad övningsaktivitet och utplacering av olika robotsystem i Kaliningrad. Det finns dessutom en tydlig oro i Baltikum för att länderna skulle kunna bli ”nästa Krim” vilket man med alla till buds stående medel försöker förhindra, inte minst genom att förstärka Natos militära närvaro i regionen.

Tidigare under veckan gjorde den amerikanska försvarsministern James Mattis en snabbvisit i Litauen där han träffade presidenten, men också försvarsministrarna från de tre baltiska staterna för att försäkra dessa om att USA kommer att stå upp för sina allierade vid en eventuell aggression mot länderna. Det här ger en signal om att president Trump, efter att nu har blivit insatt i läget, har ändrat sin tidigare negativa syn på Nato.

Med anledning av det spända läget så har man från baltisk sida även önskat tillförsel av luftvärnssystemet Patriot i syfte att öka försvarsförmågan i regionen. Litauens president Dalia Grybauskaite har i sammanhanget uttalat att man behöver se över alla möjligheter för att kunna försvara sig, samt genom detta försöka uppnå en krigsavhållande effekt. Fortsättning lär onekligen följa.

  Den negativa utvecklingen i vårt närområde påverkar givetvis även Sverige. Men här tycks vi ha fått sirap i hela det svenska politiska maskineriet. Allt går nämligen väldigt långsamt. Det handlar i grund och botten om att uppfatta ett förlopp, inse konsekvenserna av det hela samt därefter vidta nödvändiga åtgärder.

  Den tidigare alliansregeringen uppfattade vad som hände, men insåg aldrig konsekvenserna, än mindre vidtog man några åtgärder. Den nuvarande regeringen har kommit ett steg längre och insett konsekvenserna av utvecklingen i vårt närområde, men de vidtagna åtgärderna har än så länge dominerats av sådant som inte har krävt någon större tillförsel av ekonomiska medel.

  Regeringen har förvisso prioriterat militära förband till Gotland, väckt upp värnplikten, tillsatt en rad utredningar, ökat ambitionerna inom totalförsvaret och lagt mycket tid på att försöka skapa militära samarbeten - utanför Nato. Men trots att statsminister Stefan Löfven tydligt har uttalat att ”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna” så har de nödvändiga finansiella tillskotten till såväl det militära som det civila försvaret i stort sett uteblivit, och därmed så kommer försvarsförmågan inte att öka i den takt som omvärldsutvecklingen kräver.

  På Gotland har det nyligen genomförts övningar med vår mest kvalificerade luftvärnsrobot av typen RBS-97 Hawk, som i grund och botten är samma typ av robot som försvarade Florida under Kubakrisen 1962. Det är ett tyvärr ett talande exempel på den svenska politiska oförmågan att vidta nödvändiga åtgärder i rätt tid.

  Fakta

  Niklas Wiklund

  ... är örlogskapten och fristående försvarsdebattör. Han är också känd under pseudonymen Skipper.

  Visa mer...