Niklas Wiklund: Försvarsbeslutet är långt ifrån …tillräckligt

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT

Det var länge sedan en överbefälhavare tillträdde i ett så pass svårt läge som nu. Micael Bydén måste förklara både för politiker och för allmänheten varför dagens resurser inte är tillräckliga.

I våras klubbade regeringen igenom ett nytt försvarsbeslut och i fredags utnämnde regeringen flygvapenchefen Micael Bydén till ny överbefälhavare från och med den första oktober. Pusslet för de kommande åren kan tyckas vara lagt och kanske kan vi nu lugnt luta oss tillbaka i trygg vetskap om att allt är löst? Nej, inget kunde vara mer fel.

Faktum är att det enbart är grunden som nu har lagts, det vill säga förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Det är nu återtagandet av förlorad försvarsförmåga och återuppbyggnaden av det nationella försvaret ska påbörjas på allvar. Med tanke på det omfattande arbete som väntar så tror jag också det är av godo med ett skifte i Försvarsmaktens högsta ledning.

Nuvarande överbefälhavare Sverker Göranson har under perioder gjort ett oerhört bra jobb med att förklara det prekära läget för den politiska nivån, framför allt konsekvenserna av den omfattande underfinansiering som tillåtits pågå under många år. Men i tider av stora förändringar så är det ofta vitaliserande med ett nytt ledarskap, vilket jag tror vi kommer att få med Micael Bydén vid rodret. För precis som jag inledde denna krönika, så står stora utmaningar för dörren.

  Annika Nordgren Christensen, som under 15 år har suttit i försvarsberedningen, har beskrivit det hela som ”rätt man för omöjligt uppdrag”. Jag är benägen att hålla med Annika i den beskrivningen. Med anledning av det kraftfullt försämrade omvärldsläget så hade man kunnat tro att regeringen lika kraftfullt skulle satsa på att öka försvarsförmågan? Men så är inte fallet.

  Försvarsmakten fick förvisso mer pengar i samband med det senaste försvarsbeslutet, men det var bara hälften av det som Försvarsmakten ansåg var en lägstanivå för att finansiera det som beslutades av regeringen 2009, när omvärldsläget var förhållandevis lugnt. Lägg där till att Försvarsmakten fått nya utökade uppgifter, så blir det en ekvation som inte går ihop.

  Det var länge sedan en överbefälhavare tillträdde i så pass svårt läge som Micael Bydén nu gör. Det blir ingen mjukstart på nya jobbet, och det är vår tillträdande ÖB mycket väl medveten om. En förutsättning för att han ska kunna vända den tidigare negativa trenden med stadigt reducerad försvarsförmåga är ett gott samarbete mellan regeringen och Försvarsmakten.

  Under Alliansregeringens tid vid makten har det stundom varit rätt kyligt mellan de båda, ett problem som nu ser ut att vara historia. Vår nya överbefälhavare sitter på ett starkt mandat och vi har en försvarsminister som inte skönmålar läget. Förutsättningarna är goda, men det krävs mer än så.

  Tillsammans måste nu överbefälhavaren och Försvarsministern följa upp det försvarsbeslut som klubbades igenom i våras. För vi kan redan konstatera att det är långt ifrån tillräckligt, och det vet både överbefälhavaren och försvarsministern.

  Vägen framåt måste därför präglas av fortsatt noggrann analys av omvärldsläget och anpassningar av vårt eget försvar. Det kommer oundvikligen att kräva justeringar av anslagsnivåerna och det blir Micael Bydéns uppgift att förklara varför för såväl allmänheten som för politikerna.

  Fakta

  Niklas Wiklund

  är örlogskapten i flottan men skriver i egenskap av fri för- svarsdebattör. Han har gjort sig känd i sociala medier under pseudonymen Skipper.

  Visa mer...