Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Anders Gustafsson: När välståndet är avskaffat – var ska Vänstern då få skatter ifrån?

Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften, förbjuda svensk vapenexport och nu vill man också fasa ut vanligt svenskt skogsbruk. Hur rikt är Sverige om tio år om Vänsterpartiet får bestämma?
Anders GustafssonSkicka e-post
Publicerad 9 februari 2022
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Blekinge Läns Tidning politiska etikett är oberoende liberal.
Vänsterpartiets Ali Esbati (V).Foto: Janerik Henriksson/TT

Vänsterpartiet är ohotad svensk mästare i att göra av med skattebetalarnas pengar. Intresset för hur välstånd skapas är desto mindre.

Det kommer inte minst till uttryck i partiets skattepolitik där partiet i höstas bland annat föreslog återinförd värnskatt, en ytterligare värnskatt för högre inkomster, återinförd arvsskatt, återinförd förmögenhetsskatt på upp till fem procent av förmögenheten, höjd bolagsskatt och att kapitalinkomstskatter ska beskattas progressivt. Sammanlagt ville partiet i sin höstbudget höja skatterna med 66 miljarder kronor.

Annons

Men det är långtifrån enbart på skattepolitikens område som Vänsterpartiet har en tillväxtskadlig politik.

”Några år senare befann sig landet med stora oljereserver, guld, diamanter och andra naturresurser i fritt fall.”
Anders Gustafsson

Vänsterpartiet är inte bara kritiskt till dagens regelverk för svensk vapenexport. Nej, partiet vill på sikt att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Det skulle få kännbara konsekvenser för industrinationen Sverige. Svensk vapenindustri har cirka 30 000 anställda, exklusive underleverantörsledet, och omsatte 2020 42 miljarder kronor. Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till drygt 16,3 miljarder kronor samma år.

Partiet vill också se en avveckling av kärnkraften "så fort som möjligt". Det skulle inte bara få effekter på svensk elproduktion – 2020 producerade den svenska kärnkraften 47 TWh, vilket motsvarar 30 procent av den totala elproduktionen i Sverige – utan också innebära många förlorade arbetstillfällen. 2016 menade energiföretaget Fortum att minst 21 000 arbetstillfällen är direkt kopplade till den svenska kärnkraften.

Och efter helgens kongress står det också klart att Vänsterpartiet vill "fasa ut" den skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, som varit den dominerande inom svenskt skogsbruk sedan andra världskriget. Det skulle få enorma konsekvenser för svensk skogsindustri – som sysselsätter cirka 115 000 personer och som 2020 hade ett exportvärde på 145 miljarder – eftersom tillväxten i det hyggesfria skogsbruket, enligt forskning, är 30 procent lägre än det konventionella skogsbruket.

Föga förvånande var Vänsterpartiets nyvalda ekonomisk-politiske talesperson, Ali Esbati, länge en beundrare av den venezuelanska ekonomin efter landets socialistiska revolution ledd av Hugo Chavez. 2009 berömde Ali Esbati landet för en "fantastisk socioekonomisk utveckling" – några år senare befann sig landet med stora oljereserver, guld, diamanter och andra naturresurser i fritt fall.

Att Sverige är ett rikt land är ingen självklarhet. Välstånd uppstår inte ur tomma intet. Det går inte att införa hur höga skatter som helst eller avveckla delar av näringslivet utan att det påverkar välståndet. För mindre än 70 år sedan var Venezuela ett av världens rikaste länder. BNP per invånare var högre än i Sverige. Hur rikt är Sverige om tio år om Vänsterpartiet får bestämma? Och var ska alla skatter då tas ifrån?

Annons
Annons
Annons
Annons