Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Kerstin Davidson: Myndigheter bör hjälpa, inte stjälpa

Vi är måna om Blekinges småskaliga vattenkraftverk, skriver Elsa Eneman och Peter Ryman, Länsstyrelsen Blekinge (BLT den 8 oktober), i en replik på min krönika (BLT den 1 oktober). Men med tanke på hanteringen av de sex små kraftverken i Mieån framstår Länsstyrelsens omsorg snarast som styvmoderlig.
Kerstin DavidsonSkicka e-post
Publicerad 11 oktober 2022
Kerstin Davidson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Blekinge Läns Tidning politiska etikett är oberoende liberal.
Sveriges tillämpning av vattendirektivet sticker ut i Europa.
Sveriges tillämpning av vattendirektivet sticker ut i Europa.Foto: Per Sandeback

Länsstyrelsen har krävt att fiskvägar byggs till en beräknad kostnad på 64 miljoner kronor. Tillkommer gör kostnaderna för den rättsliga processen för kraftverksägarna.

Det finns skäl att påminna om Miljöbalkens så kallade rimlighetsavvägning som säger att nyttan med en skyddsåtgärd måste vägas mot kostnaden för den. Även i EU:s vattendirektiv, som ligger till grund för vattenförvaltningen, påpekas att åtgärder måste vara kostnadseffektiva.

”Svenska myndigheter går hårt fram och nu börjar även stora kraftbolag oroas av miljöprövningarna.”
Kerstin Davidsson
Annons

Men svenska myndigheter går hårt fram och nu börjar även stora kraftbolag oroas av miljöprövningarna. På Twitter skriver Anton Steen, chef för Fortums samhällskontakter: ”Vi har inte råd att mitt i en energikris och inför en kommande snabb ökning av elanvändning tappa delar av vattenkraftens reglerförmåga.” Han föreslår att processen pausas tills det är säkerställt att inte mer vattenkraft förloras än de 1,5 terawattimmar som politikerna har accepterat.

Sveriges tillämpning av vattendirektivet sticker ut i Europa. I exempelvis Tyskland har man som ledstjärnor att de vattenverksamheter som finns ska finnas kvar och att äganderätten respekteras.

Men i Blekinge gav Länsstyrelsen uppdraget att ta fram en plan för Mieån till Sportfiskarna, en intresseorganisation vars mål är fritt strömmande vatten där medlemmarna kan fånga lax och öring. Sportfiskarna har till och med köpt ett kraftverk i Ljungan - med syftet att riva det.

Elsa Eneman och Peter Ryman påpekar att Vattenkraftens miljöfond ska stå för 85 procent av kostnaderna för miljöanpassningarna. Så är det. De stora kraftbolagen har avsatt 10 miljarder kronor i fonden som ska användas för detta ändamål. Men enligt bedömningar lär pengarna inte räcka till anpassningar av landets i runda tal 2 000 vattenkraftverk. Då borde pengarna användas bättre än till fiskvägar i en å där fisk aldrig har vandrat upp från havet eftersom naturliga vandringshinder finns.

”I dag producerar sex kraftverk i Mieån mindre än ett modernt vindkraftverk”, skriver Elsa Eneman och Peter Ryman. Må så vara, men de producerar, och det även när det inte blåser. Dessutom visar ett examensarbete från KTH att produktionen hos de småskaliga verken kan mer än fördubblas med modern teknik. Men då krävs kloka och tillmötesgående myndigheter, som hjälper, inte stjälper.

Annons
Annons
Annons
Annons