Med de möjligheterna borde alla vilja bli ingenjörer

Ledare Artikeln publicerades
Chahna Polepalle (främst) börjar sin anställning på Ericsson från första juli. Vandana Narri har fått jobb vid Scania i Stockholm.
Foto:Staffan Lindbom
Chahna Polepalle (främst) börjar sin anställning på Ericsson från första juli. Vandana Narri har fått jobb vid Scania i Stockholm.

Sverige är i skriande behov av ingenjörer, men bristen på arbetskraft är akut. Av 43 indiska studenter som började studera på BTH 2014 har 35 fått arbete. 10 av dessa har valt att bosätta sig permanent i Karlskrona.

Den 29 maj kom en undersökning från Sifo som visar, att 84 procent av svenskarna anser att ingenjörer är avgörande får vårt lands konkurrenskraft. Men Sverige kan för tillfället inte producera ingenjörer i den takt som vi skulle behöva.

Speciellt här i Blekinge söks det med ljus och lykta efter arbetskraft som är kvalificerad - det är inte alltid lätt att hitta. Det är tufft att konkurrera med storstadsregionerna.

Under torsdagen tog en ny årskull av indiska studenter examen vid BTH. Somliga av dem har jobb innan de har gått ut. En av dem är Chahna Polepalle, vars far har rest till Karlskrona för att fira hennes högtidsdag.

  Hon fick veta att det fanns ett utbyte mellan hemstaden Hyderabad och BTH. Hon kom till Sverige i januari 2016 och tar nu alltså examen efter att ha fullföljt andra delen av sin utbildning. Sedan börjar jobbet på Ericsson den första juli.

  Via ett projekt med Vinnova lär sig studenterna bland annat svenska. Målet är att kunna språket på "fikanivå". Man ska kunna sätta sig och ta en kopp kaffe med sina arbetskamrater utan att känna sig obekväm.

  – Att komma in på den svenska arbetsmarknaden kräver mer än teknisk kunskap, konstaterar Chahna. Man måste känna till hur det fungerar här, både språk och arbetskultur säger hon.

  De andra studenterna som tagit examen tidigare år arbetar exempelvis på Qvantel, Outpost24, Compuverde och HiQ.

  Vandana Narri, också nyexaminerad, har fått jobb vid Scania i Stockholm. Men många av hennes studiekamrater har alltså valt att stanna i Blekinge. För företagen här är det förstås berikande med ung arbetskraft som kommer från helt andra förhållanden med helt andra kulturella kompetenser.

  Sverige har byggt sitt välstånd på teknik, vilket Sifos undersökning ovan väl illustrerar. Inför framtiden är det avgörande att fler ungdomar söker sig till tekniska utbildningar. Varför det går så trögt när arbetsmarknaden är så god, är ett framtidsproblem som måste lösas. Något annat har vi inte råd med.