1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ljudet från JAS, ljudet av frihet

Ja, de bullrar och stör. Men ljudet av våra JAS 39 Gripen är ljudet av frihet. Drabbade ska kompenseras men att Sverige kan försvaras måste trumfa enskilda intressen. Vem tror att ryssen bryr sig om svenska bullerkrav?
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

I helgen rapporterade medier ännu en gång om att Försvarsmakten har fått problem med miljölagstiftningen.

Denna gång handlar det om att några hästägare utanför Trollhättan har stört sig på att Skaraborgs flygflottilj F7 i högre utsträckning, men fortfarande inte i särskilt stor omfattning, har börjat använda sig av Trollhättan Vänersborgs flygplats vid flygövningar med bland annat JAS 39 Gripen som ett led i flygvapnets arbete med att öka rörligheten mellan baser - helt i enlighet med nu gällande försvarspolitiska inriktning.

Hästägarna klagade på det störande bullret till länsstyrelsen. Och länsstyrelsen hörsammade de hästägandes klagosång. Enligt ett beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland begränsas den militära flygtrafiken på flygplatsen till högst 30 rörelser per kalenderår och dessa flygrörelser får endast ske på förmiddagar mellan sju på morgonen och klockan ett. Dessutom ska Försvarsmakten sms:a de berörda när militär flygövning stundar. Om Försvarsmakten ska överklaga beslutet eller ej är ännu inte klart.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

”Det här ger hopp om att det kan löna sig för vanliga människor att faktiskt gå emot staten”, kommenterade en av de klagande länsstyrelsens beslut gillande till SVT (SVT den 2 mars).

Ja, det kan man givetvis förstå – utifrån den enskildes perspektiv. Stridsflygplan ger upphov till buller som stör både djur och människor. Samtidigt utgör de en omistlig del av försvaret av Sverige. Och ska Sverige kunna försvaras är det oundvikligt att våra stridsflygplan måste både flyga och skjuta – och därmed bullra – i fredstid. Annars har vi inga stridsdugliga stridsflygplan i krigstid. Att försvara Sverige - kan det finnas ett mer angeläget allmänt intresse som måste trumfa enskildas intressen?

Det är inte första gången som våra stridsflygplan, med anledning av att de bullrar och stör, är orsak till protester och föremål för juridisk prövning utifrån miljölagstiftningen.

Under flera år har olika organisationer, kommuner och privatpersoner klagat och gnällt över att flygvapnet övar och skjuter över Vättern. Till men för turismen, fisket och vattenkvaliteten hävdar vissa med emfas som vill stoppa ”Vätternbombningarna”. Sju ledande kommunpolitiker från Miljöpartiet protesterade i juni 2017 på Svenska Dagbladets debattsida mot det ”militära våldet” mot vattentäkten Vättern (SvD den 1 juni 2017).

Självklart har samhället ett ansvar att kompensera boende som lider skada av bullret om flygverksamheten är permanent och mycket störande, exempelvis genom inlösen av egendom eller bullerisoloering. Men det allmänna intresset måste väga tyngst i fråga om vårt försvar.

Ja, det smäller, bullrar och stör när våra stridsflygplan flyger och övar. Men de som hotar oss, tror ni de är särskilt intresserade av bullerlagstiftning över huvud taget? Kommer ryssen kan vi med all säkerhet glömma allt vad miljölagstiftning heter. Hen lär inte heller sms:a om ett stundande angrepp, mot Gotland exempelvis, står för dörren.

Läs mer

Olofström

Olycka: Moped med två personer har vält

Storgatan är nu öppen för trafik igen

Antagningen

Listan komplett: Här är alla som kom in på gymnasiet i Blekinge

Se vem som kom in på vilken linje

Ronneby

Bygg: Bostäder kan byggas vid skärgårdspärla

Planer på omkring 15 marklägenheter

Olofström

Larm om brinnande lastbil - bromsar överhettade

SOS larmades 10.21

Ledare

Miljöpartiets problem är större än regeringsmakten

Miljöpartiets problem är större än att man malts ned och körts över i regeringen.

Sölvesborg

Dubbla inbrott: Välte kassaskåp och krossade fönster

Stödboende och skola drabbade