Liberala värden trycks tillbaka

Ledare Artikeln publicerades
BLT anlitar satirtecknaren Lehån under hela 2016.
Foto:Lehån
BLT anlitar satirtecknaren Lehån under hela 2016.

Sedan vintern 2015 bedrivit en kampanj på BLT för det fria ordet.

Vi har velat visa på vikten av yttrande- och tryckfrihet, och hur grundläggande dessa rättigheter är för demokratin. Samt att vi alla omfattas av dem, oavsett om man sitter på en redaktion eller om man är en medborgare som använder sig av sin givna rätt att tycka och tänka fritt.

Men ute i världen ser vi att dessa rättigheter trycks tillbaka. I våras publicerade BLT en karta från Reportrar utan gränser om tillståndet i världen för den fria pressen. Det var ingen rolig läsning. Vi var några små gröna öar i ett rött och gult hav.

  Turkiet halkar snabbt utför i rutschbanan. Där räknas situationen som "svår". Det är den näst sämsta beskrivningen på skalan, ovanför "väldigt allvarlig situation" I den kategorin platsar länder som Nordkorea och Eritrea.

  Det som för 25 år sedan blev honnörsord (demokrati, individens frihet, yttrandefrihet och rättsstat) betraktas numera i allt högre utsträckning som underordnat nationalstatens roll. Denna inställning påverkar numera hela vår omvärld - den hotar Europas framtid. Som så många gånger förr.

  Den 20-21 oktober arrangeras konferensen Pax Baltica i Konserthuset i Karlskrona. Temat i år är Höst för Väst - om hur just dessa värderingar trycks tillbaka.

  Föreläsare i konserthuset är bland andra journalisten Johanne Hildebrandt och Lettlands honorärkonsul och tillika rektor på Litorina Folkhögskola, Agrita Martinsone.

  Den som vill kan dessutom följa med ut till Kungsholms Fort på fredagen för att diskutera vidare. Vi behöver fler arenor för det fria ordet.

  Pax Baltica är en av dem.