Lämna de gamla järnspisarna i fred!

Ledare Artikeln publicerades
En gammal vacker järnspis.
Foto: Pressens Bild
En gammal vacker järnspis.

Nya regler sätter käppar i hjulet för återbruk av gamla vackra järnspisar och järnkaminer. EU och Boverket borde i stället låta människor hålla kulturarvet levande.

Tidningen Land skrev i tisdags om Boverkets, som finns här i Karlskrona, nya skärpta miljökrav på utsläpp och verkningsgrad för så kallade rumsvärmare, så som kaminer och vedspisar.

I praktiken innebär de nya reglerna att det blir betydligt svårare att återanvända gamla järnspisar och järnkaminer. "De flesta gamla vedspisar och kaminer kommer att få svårt att klara de nya kraven. Merparten av dem är inte byggda för att ha den verkningsgraden eller låga utsläppsnivå”, säger Johan Schön på Skorstensfejarmästarnas Riksförbund till tidningen (Land den 9 januari).

Regelförändringen gäller i första hand nybyggnation. För dessa hus blir det totalstopp att installera en äldre järnspis eller järnkamin som inte lever upp till de nya kraven som börjar gälla från och med den 1 juli i sommar.

Att byta ut en järnspis eller järnkamin som har gått sönder till en likvärdig är en så liten ändring att det finns möjligheter till avsteg från kravnivåerna vid nybyggnad, uppger en jurist på Boverket till ledarredaktionen.

Svårare är situationer där någon vill installera en äldre järnkamin eller järnspis i ett hus där en sådan har funnits men, av någon anledning, inte längre finns. Det är en svår bedömningsfråga, uppger Boverket, och varje byggnadsnämnd får göra en avvägning om det är motiverat, exempelvis utifrån kulturvärden, i det enskilda fallet.

Bakgrunden till de nya reglerna är krav från EU som börjar gälla 2022 och som Boverket nu föregår med några år.

Att restaurera ett gammalt hus där eldstäderna rivits ut blir alltså betydligt svårare framöver. Och den som vill återanvända en vacker gammal järnkamin i ett nybyggt hus får alltså skynda sig, sedan är det stopp för återbruket. På så sätt skadar de nya reglerna arbetet med att hålla en del av vår kulturhistoria levande.

Samtidigt kan man undra vilken nytta de nya reglerna åstadkommer. Att återanvända gamla järnspisar och järnkaminer innebär, som bekant, återbruk. Och alldeles oavsett eldas såväl en gammal som en ny järnspis med ved, vilket är en förnyelsebar råvara. Och utsläpp i all ära, men hur stor skada kan nyinstallation av gamla järnspisar egentligen göra?

Nej, lämna de gamla järnspisarna och järnkaminerna i fred. Låt människor som drömmer om att sätta in en gammal vacker järnspis i sitt nybyggda hus få göra det. Försvåra inte för människor som vill göra en kulturgärning och sätta in gamla spisar och kaminer i hus där tidigare ägare rivit ut eldstäderna.