Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Bo Pellnäs: Kriget vinns med underrättelsetjänsterna

Den klassiska sentensen om underrättelsetjänst säger att det är världens näst äldsta yrke, bara mer omoralisk.
Bo Pellnäs
Krönika • Publicerad 5 juni 2023
Bo Pellnäs
Detta är en personligt skriven text i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriget förs vid fronten – men för att vinna krävs rätt underrättelser.
Kriget förs vid fronten – men för att vinna krävs rätt underrättelser.Foto: LIBKOS

Inget krig i världshistorien har varit så underrättelseintensivt som det som nu pågår i Ukraina. Låt oss börja med några tankar kring den mänskliga faktorn,som är så komplicerad just här.

Den ukrainska armén har många personer på olika nivåer med djup kunskap om de områden ryssarna har ockuperat. Detsamma gäller nog även ryssarnas erfarenheter av ukrainskt territorium, i vart fall de östra delarna av landet. Därför vet båda sidor var olika vapensystem kan grupperas, terrängframkomligheten för fordon och många andra komponenter.

Annons

Alltså kan man ganska väl formulera underrättelsebehov och inrikta sina spaningsmedel. Förmåga att dölja sig och utnyttja mörker och dåligt väder spelar därför kanske en ännu större stor roll än normalt. På fotografier av ukrainska förband är grupperade fordon också oftast väl maskerade.

En annan faktor är risken för förrädare inom de egna leden. Somliga har släktingar ”på andra sidan” och kan både av personliga skäl eller på grund av ren utpressning förmås att rapportera till fienden. Till detta kommer att krigsfångar utsätts för grova kränkningar i strid mot Genèvekonventionen.

En tredje faktor gäller främst högre befäl, som med sin bakgrund i djupt korrupta samhällen skulle kunna mutas. Kanske minskar god stridsmoral den risken på den ukrainska sidan. Dessutom är sådana kontakter ganska lätta att avslöja eller upptäcka. Men båda sidors säkerhetstjänster har nog full sysselsättning.

Slutligen kan man som en särskilt betydelsefull mänsklig faktor betrakta det spel som båda parter bedriver för att på olika sätt sprida desinformation kring allt som rör egen styrka och svagheter och inte minst om planering och förberedelser. Verksamhet riktas mot motståndaren men i lika hög grad mot målgrupper i hela omvärlden.

List, intelligens och en god psykologisk kunskap om dem man vill nå och påverka är avgörande. Mot den militära motståndaren kan det vara ett spel där man länge offrar bitar av sann information för att en viss källa ska ses som trovärdig, sedan dess uppgifter kontrollerats och alltid befunnits korrekta. Först då kan man servera sådan viktig falsk information som får motståndaren att samla sina resurser i fel tid och i fel riktning

Men modern teknik, särskilt den digitala, är nu mer betydelsefull än någonsin. Man kan anta att antalet satelliter som passerar över Ukraina och dess närområde är långt större än före krigsutbrottet. De flesta med sofistikerade system för fotografering, registrering av värmealstrande mål, radarbilder och signalspaning. Satelliternas täta passagetider och förmågan att med AI-hjälpmedel jämföra bilder och signaler ger ett oerhört omfattande underlag, som vore omöjligt att greppa utan stort datorstöd. Ändå måste slutresultatet till sist utvärderas av erfarna personer med djupa militära kunskaper.

Signalspaning bedrivs även av Nato-flygplan från rutter utanför ukrainskt och ryskt territorium och samordnas med satelliternas rapporter. Tillkommer så att drönare spelar en stor roll i förbandens närspaning vid frontlinjerna, inte minst för inriktning av artillerield mot upptäckta mål.

Här har konventionella spaningsförband också en roll, men riskerna för dem är stora när man passerar in bakom motståndarens främre linjer och självklart också att därefter upptäckas.

Civila agenter på djupet av motståndarens område är viktiga för kontroll av trafiken på landsväg, järnvägar och i hamnar. Deras rapporteringsvägar kan nog vara intrikata. Kanske ringer ukrainska agenter från Krim till Moskva!

Spekulationer kring den ”stora ukrainska offensiven” pågår nu i olika medier. Därför finns det anledning att förstå underrättelsetjänstens betydelse. När ”militära experter” uttalar sig så är det gissningar, om än grundade på goda allmänna kunskaper. Att angreppet har dröjt kan bero på att Ukrainas förberedelser inte är klara, att man saknar viss materiel, samlar ammunition i ladorna eller väntar på att nyckelpersonal ska bli färdigutbildad.

Annons

Den som läst den här artikeln ända hit förstår också att även en färdigrustad armé kan vänta på några underrättelser av yttersta vikt innan man tar de beslut som avgör landets framtid.

Bo Pellnäs är säkerhetspolitisk expert

Annons
Annons
Annons
Annons