Inte en framkomlig väg

Ledare Artikeln publicerades
Sträckan Lösen - Jämjö i Karlskrona har diskuterats i riksdagen i veckan.
Foto:Staffan Lindbom
Sträckan Lösen - Jämjö i Karlskrona har diskuterats i riksdagen i veckan.

Under tisdagen hölls en interpellationsdebatt om bygget av E22 mellan Lösen och Jämjö i riksdagen. KD:s ledamot Magnus Oscarsson försökte envist få infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att uttrycka en åsikt i frågan. Det gick förstås inte så bra - det ligger inte på ministerns bord. Frågan är Trafikverkets, som har att följa gällande lagar.

Bondeupproret på Ramdalaslätten i Karlskrona kommun vill få den nya sträckningen mellan Lösen och Jämjö att dras över skogsmark i stället för i närheten av nuvarande väg.

Alternativet har utretts men avfärdats, dels för att det skulle betjäna en för liten del av trafiken, och dels för att mer mark skulle gå åt för att bygga skogsalternativet.

De bönder vars land ska bebyggas, har kontaktat Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från Östergötland för att driva frågan i riksdagen. Oscarsson har nappat. Han ställde alltså en interpellation, fråga, till infrastrukturminister Tomas Eneroth i tisdags, om vad ministern avser att göra för att byggprojekt ska ta mer hänsyn till åkermark, med hänvisning till E22-bygget.

  Detta är givetvis en viktig fråga. Men en minister kan inte ha synpunkter på vad Trafikverket gör i enskilda ärenden. Ministern svarade också att han inte kan ha några synpunkter på den enskilda sträckan, och att Trafikverket ska följa de gällande lagarna i miljöbalken, vilket han förutsätter att de gör.

  Han påpekade också, mycket riktigt, att ett infrastrukturprojekt alltid är en avvägning mellan olika intressen och noterade också, tacknämligt och korrekt, den ”starka uppslutning” som finns i regionen kring E22 och projekt som knyter ihop länet.

  I detta fall spelar det nog större roll att ministern kommer från Kronoberg, än partifärgen. Lite lokalkännedom kan inte skada.

  Oscarsson hänvisade då till den nyantagna livsmedelsstrategin och undrade om inte den ska få genomslag i realiteten. Oscarsson påpekade att det ”finns ett annat alternativ” - nämligen det genom skogen.

  Men det är ju inget alternativ. Trafikverket har som sagt utrett det men avfärdat det - och det gjordes dessutom för ganska länge sedan.

  Det är alltså inte en framkomlig väg, för att tala med lämpligt bildspråk, även om Oscarsson vill påskina det.

  Visst kan man ha den största respekt för böndernas kamp för åkermarken. Långa ledtider i alla vägbyggen gör att inriktningar i samhället kan förändras från det att ett projekt planeras till dess att spaden sätts i marken. Det är en konflikt som alltid kommer att finnas. Men Trafikverket kan inte hantera ärendet utifrån annat än de lagar som gäller i dagsläget, alltså vad som bäst gynnar samhället under rådande förutsättningar.

  I den här takten verkar det tyvärr som om byggstarten försenas. För bönderna lär överklaga så långt det går - då hamnar det på regeringens bord. Först då kan infrastrukturministern säga sitt. Långbänk väntar i ärendet. Det är beklagligt.