”Hellre höjda avgifter än höjd skatt”

Ledare Artikeln publicerades

På onsdagens regionfullmäktige föreslås höjda patientavgifter. Inom rimlighetens gräns är det ett bra sätt att stärka välfärdens finansiering.

Patientavgifterna är en av regionfullmäktiges mest heta frågor och utgången är oviss eftersom både S och SD inte delar alliansens uppfattning i frågan.

Frågan om större egenfinansiering ligger i tiden med bakgrund av demografiska förändringar. I Blekinge beräknas antalet invånare som är 80 år eller äldre att öka med drygt en tredjedel de närmsta 20 åren. Det betyder ett ökat tryck på framför allt omsorgen och vården. Samtidigt som kostnaderna för samhällets välfärdstjänster ökar är det en mindre andel som arbetar. Lägg där till de migrationsrelaterade kostnaderna till följd av att det tar allt för lång tid för allt för många invandrare att komma i arbete. På lite mer formell svenska talar man om att försörjningskvoten ökar.

Finansdepartementet räknar med ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn om välfärden ska utvecklas i takt med den ökande befolkningen (SvD den 11 juni). Att i det perspektivet driva igenom en massa gratis-reformer inom välfärden är obetänksamt, exempelvis som när SD, S och V tvingade igenom gratis sommarlovskort i Blekingetrafiken. Pengarna behövs bättre inom sjukvården.

För att öka kommunsektorns intäkter finns olika alternativ. I det korta perspektivet handlar det om höjda statsbidrag och/eller att kommunsektorn ökar sina egna intäkter, det vill säga höjda skatter eller höjda avgifter. I det lite längre perspektivet handlar det om att skapa tillväxt i samhället, då ökar skatteintäkterna automatiskt utan höjda skattesatser.

Här har politikerna en målkonflikt eftersom höjda kommunalskatter slår mot sysselsättning och tillväxt, det vill säga morgondagens skatteintäkter. Att höja kommunalskatterna påverkar en regions attraktionskraft negativt. Det gör inte saken bättre att många regioner och kommuner som har det allra svårast ekonomiskt redan har höga skatter.

Därför är det mer rimligt att staten, som har bättre skattekällor och fler onödiga utgifter, höjer statsbidragen. Det är också bättre att, inom rimlighetens gränser, höja egenfinansieringen i välfärden än att höja kommunalskatterna.

Till onsdagens regionfullmäktige föreslår alliansen att det införs en enhetstaxa på 300 kronor för alla besök i sjukvården. Det skulle innebära att det skulle kosta 300 kronor, i stället för 150 kronor som det gör i dag, att besöka läkare på vårdcentral. Ett annat förslag är att de i dag kostnadsfria mötena med sjuksköterska, distriktssköterska och undersköterska i primärvården inte längre ska vara gratis. Ett tredje förslag är att högkostnadsskyddet ska höjas med 50 kronor, till 1 150 kronor.

Det är för den enskilde relativt små avgiftsförändringar framför allt beroende på högkostnadsskyddet. Tack vare det skyddas de som har stort vårdbehov. Redan efter det fjärde besöket har man kommit upp i högkostnadsskyddet. Samtidigt beräknas förslagen ge sammanlagt tiotals miljoner kronor i ökade intäkter till Region Blekinge, runt 42 miljoner kronor.

Så länge egenavgifterna höjs inom rimlighetens gräns är det ett bättre sätt att stärka välfärdens intäkter än att höja kommunalskatterna som slår mot morgondagens tillväxt, sysselsättning och skatteintäkter. Hellre höjda avgifter än höjd skatt.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.