Helikoptrarna i Kallinge saknar vapen

Ledare Artikeln publicerades
”De nya ubåtsjakthelikoptrarna av typen Hkp 14 saknar helt vapen,” skriver Niklas Wiklund, alias Skipper.
Foto:Johan Nilsson / TT
”De nya ubåtsjakthelikoptrarna av typen Hkp 14 saknar helt vapen,” skriver Niklas Wiklund, alias Skipper.

Nya bakslag med ubåtsjakthelikoptrarna, skriver Officersförbundets medlemstidning. Men plattformar och sensorer kan inte prioriteras framför vapen.

Vårt militära koncept bygger på att Försvarsmakten ska verka krigsavhållande genom att skapa en så kallad tröskeleffekt. Den uppnås först när kostnaderna för ett angrepp på Sverige blir orimliga för en motståndare.

Förutsättningarna för att erhålla denna tröskeleffekt är givetvis ett försvar som fungerar. Det vill säga att det finns rätt materiel av rätt typ. Det ska finnas personal som är välutbildad. Dessutom måste hela Försvarsmakten öva tillsammans.

Frågan om försvarsmateriel är en historia för sig, för här lider vårt svenska försvar sedan många år tillbaka av ett strukturellt underskott av rätt materiel, och inte minst när det kommer till frågan om volymer och numerär. Något som sedan länge är nere långt under skamgränsen.

  Bryter man ner materielproblematiken ytterligare så kommer man snabbt fram till att vi har hamnat i ett läge där fokus har legat på plattformar i form av flygplan, fartyg och fordon, och därmed missat det väsentliga, det vill säga vad dessa plattformar måste kunna uträtta i händelse av krig.

  Inom arméns luftvärn är de fordonsburna sensorerna toppmoderna samtidigt som själva vapensystemet, luftvärnsroboten Hawk, är så gammal att den fanns med redan under Kubakrisen i början av 60-talet.

  Inom flygvapnet har vi en modern plattform i egenskap av JAS 39 Gripen, men som saknar relevanta attackvapen givet dagens omvärldsläge. Marinen har toppmoderna Visbykorvetter, men som saknar luftvärnsrobotar för att optimalt kunna skydda sig själv och andra fartyg mot anfall från luften.

  Nu rapporterar Officersförbundets medlemstidning om nya bakslag. Det handlar om problemet med de nya ubåtsjakthelikoptrarna av typen Hkp 14 som är baserade i Kallinge. När försvarsministern bevittnade överlämningen för några månader sedan var det nog ingen som ville förstöra tillställningen genom att ta upp det faktum att helikoptrarna helt saknar vapen.

  Torpeder för att kunna bekämpa ubåtar kommer möjligen att vara på plats 2025-2030, det vill säga om 10-15 år!

  Som jämförelse kan man konstatera att rymdfärjeprogrammet initierades 1972 och första uppskjutningen av Columbia skedde tio år senare.

  Ovanstående är bara ett axplock av områden där fokus har legat på att anskaffa plattformar och sensorer, men där vapen av olika anledningar har prioriterats bort, ofta av ekonomiska skäl.

  Det verkar nästan vara så att vi har glömt bort att det är med vapen och inte plattformar vi skapar den tröskeleffekt som hela vår försvarsidé bygger på. Utan relevanta vapensystem i Försvarsmakten, så riskerar vi att hamna i ett farligt läge där kostnaderna för ett angrepp på Sverige inte anses som orimliga för en motståndare.

  Det här måste givetvis åtgärdas. Vi måste bli riktigt farliga för en motståndare som vill oss illa, och vi måste dessutom skaffa oss externa försvarsgarantier genom ett medlemskap i Nato.

  Men det kommer att kräva politisk vilja och handlingskraft långt utöver vad partierna kom överens om i den senaste försvarsuppgörelsen, och vi har inte tid att vänta till nästa försvarsbeslut ska klubbas igenom om fyra år.