(H)ål i huvudet

Ledare Artikeln publicerades
Illegal handel av glasål är en betydligt större fara för ålen än några fiskare med laglig dispens.
Foto:Robert F. Bukaty
Illegal handel av glasål är en betydligt större fara för ålen än några fiskare med laglig dispens.

Totalalt ålfiskeförbud föreslås i hela Östersjön. Men EU-kommissionen ignorerar det verkliga problemet: smugglingen av glasål. Den inbringar affärer på hundratals miljoner kronor.

Det är bara en mycket liten del av ålbeståndet som vandrar upp till Östersjön. De flesta ålar tar sig till England, Biscayabukten, Medelhavet och Nordsjön.

I svenska vatten fiskas de bara av fiskare med speciellt tillstånd, allt annat fiske är olagligt sedan 2007. Sverige har erkänt höga ambitioner när det gäller att följa EU:s ålförordning - till skillnad från många andra länder. I Sverige ligger ”dödligheten på en hållbar nivå”, enligt SLU, 28 september 2016.

Kommissionens motiv till att totalförbjuda ålfisket i just Östersjön, är att det är en sista utpost innan ålen vandrar tillbaka till Sargassohavet.

  Det är väldigt svårt at slita sig från tanken, att EU-kommissionen ger sig på fiskeindustrin i Östersjön, just för att den är så försvagad.

  Det verkliga problemet ligger nämligen på helt andra ställen.

  Vi har visserligen problem med miljögifter, säl och skarv.

  Men när ålen vandrar upp i Europas floder möts de av kraftverkens turbiner, där de dör. Detta är en av de stora dödsfällorna för ålen, och trots att dessa problem har varit kända i åtminstone 15 år har alltför lite hänt för att förändra situationen.

  För det andra, vilket är ännu mer upprörande ur ålfiskesynpunkt, rovfiskas glasål i Frankrike och Spanien som en del i en ytterst lukrativ smuggelindustri.

  Fram till 2010 var export av glasål från EU tillåten. Siffror från 2010 visade att 15 ton exporterades till Kina under det året. Priset låg då på 20 000 kronor kilot. I december 2010 stoppades all export av ål från EU.

  Den illegala handeln med glasål har nu vuxit till en gigantisk industri. I mars togs 17 män som smugglat ut 10 ton glasål via från Spanien via Grekland till Kina, till ett värde av 100 miljoner svenska kronor. Och detta är inte en engångsföreteelse. Smuggling av utrotningshotade djur och växter är en av världens mest lönsamma olagliga marknader.

  I detta perspektiv blir fisket i Östersjön en droppe i havet. Men för EU-kommissionen vore det betydligt jobbigare att ta sig an frågan om illegal handel, än att sätta ett symboliskt stopp för lagligt reglerade fiskare i Östersjön.

  Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden välkomnar kommissionens förslag om förbud, men med tillägget att förbudet borde gälla hela EU.

  Förbudet mot ålfiske i Östersjön skjuter alltså helt vid sidan av målet medan smuggelindustrin av glasålar inbringar hundratals miljoner. Ålens situation är ett fall för Interpol, snarare än för EU-kommissionen!